Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Staňte sa odborným hodnotiteľom a pomôžte prinášať inovatívne témy hackathonov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR hľadá odborných hodnotiteľov pre témy hackathonov – podujatí, na ktorých budú inovátori, univerzity aj odborná komunita hľadať riešenia na IT problémy inštitúcií verejnej správy. Celkovo sa bude konať dvadsať hackathonov na najrôznejšie témy. Ak máte minimálne päť rokov praxe v IT a praktické skúsenosti s prácou na projektoch, prihláste sa prostredníctvom výzvy.  

Ministerstvo investícií hľadá odborných hodnotiteľov minimálne s päť ročnou praxou v IT a so skúsenosťami v oblasti budovania a implementácie informačných systémov. Naším cieľom je získať odborníkov, ktorí budú hodnotiť návrhy na témy hackathonov. Odborná komunita, akademická obec, IT firmy budú počas hackathonov hľadať inovatívne riešenia na konkrétne problémy prihlásených inštitúcií verejnej správy.

Výzva na odborných hodnotiteľov je súčasťou projektu Granty so zjednodušenou administratívou („Fast Grants“) – Hackathony, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti. Jeho cieľom je prostredníctvom hackathonov prinášať inštitúciám verejnej správy rýchle, inovatívne a najmä digitálne riešenia, zlepšovať procesy ich fungovania, vrátane vývoja, testovania a zavedenia daného riešenia do užívania. Vývoj a implementácia víťazných riešení z hackathonov bude podporená z Plánu obnovy a odolnosti do výšky 100 000 eur na jedno úspešné riešenie/hackathon. Do roku 2026 sa uskutoční až 20 hackathonov, prvé tri z nich už v tomto roku.

Odborní hodnotitelia sa môžu prihlásiť prostredníctvom výzvy. Ak sa chcete stať odborným hodnotiteľom, podmienky a bližšie informácie nájdete: https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/vyzvy-digitalna-ekonomika/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-c-poo-k17-i6-2022-oh1/index.html.

V prípade otázok môžete kontaktovať: hackathony@mirri.gov.sk.

Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ v rámci implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 17: Digitálne Slovensko, Investícia č. 6 Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackathony.