Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Oznam: Zverejnenie vyhodnotenia pripomienok uplatnených k projektu „Informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027 (ITMS21+)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako orgán zodpovedný za tvorbu informačného monitorovacieho systému ITMS21+ a úlohy súvisiace s jeho prevádzkou pre implementáciu programov, z ktorých je poskytovaný príspevok a príspevok na finančný nástroj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fond,  Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu, Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť,  Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku a Fondu na spravodlivú transformáciu, okrem informačného monitorovacieho systému programu Interact, sprístupňuje  vyhodnotenie pripomienok k projektovej dokumentácii projektu “Informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027“.

Projektová dokumentácia k projektu  ITMS20121+, vrátane vyhodnotenia pripomienok, je dostupná aj v Centrálnom  metainformačnom systéme verejnej správy: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/2c008f00-a611-44a6-a95f-3b13daff4827/cimaster?tab=documentsForm

Pripomienky