Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vyhlásenie výziev na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo v priebehu decembra 2023 dve výzvy na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov vrátane posilnenia všeobecnej úrovne kvality fyzickej a procesnej bezpečnosti kritickej infraštruktúry verejnej správy.

Účelom výziev je zvýšiť zabezpečenie priestorov s umiestnenými informačnými systémami kritickej infraštruktúry prostredníctvom investícií do aktivít zameraných na dobudovanie technického a objektového zabezpečenia priestorov kritickej infraštruktúry, zvýšenie procesného zabezpečenia priestorov kritickej infraštruktúry a odbornú prípravu osôb podieľajúcich sa na zabezpečení priestorov kritickej infraštruktúry.

Oprávnení žiadatelia sú prevádzkovatelia prvkov kritickej infraštruktúry a ďalšie subjekty verejnej správy, ktorí prihlásením sa do výziev môžu zvýšiť zabezpečenie priestorov s umiestnenými informačnými systémami kritickej infraštruktúry po technickej, objektovej, ako aj procesnej stránke.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je pripravené prostredníctvom výziev podporiť zabezpečenie až 51 priestorov naprieč verejnou správou. Pri prihlásení sa do výziev je potrebné brať v úvahu, či žiadateľ, ktorý sa zapojí do výziev, nevykonáva hospodársku činnosť, alebo vykonáva hospodársku činnosť. Ak žiadateľ vykonáva hospodársku činnosť, musí dodržať podmienky schémy minimálnej pomoci č. DM – 4/2023 na podporu zlepšenia priestorov kritickej infraštruktúry v platnom znení[1].

Celková alokácia na obe výzvy je vo výške viac ako 3 mil. EUR s prefinancovaním až 100% oprávnených výdavkov. Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu je možné predložiť v rámci výziev do 16.02.2024, a to prostredníctvom informačného systému plánu obnovy Slovenskej republiky s preukázaním splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

Výzva č. 17I06-04-V02 mimo režimu schémy pomoci je dostupná na webovej stránke: https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/vyzvy/zverejnenie-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prostriedkov-mechanizmu-na-rekonstrukciu-a-dobudovanie-zabezpecenych-priestorov-kritickej-infrastruktury/.

Výzva č. 17I06-04-V03 v súlade so schémou pomoc č. DM – 4/2023 v platnom znení je dostupná na webovej stránke: https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/vyzvy/zverejnenie-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prostriedkov-mechanizmu-na-rekonstrukciu-a-dobudovanie-zabezpecenych-priestorov-kritickej-infrastruktury-v-sulade-so-schemou-pomoci/.

[1] https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/vyzvy/schemy-statnej-pomoci/