Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Tempo čerpania eurofondov sme zvýšili na takmer dvojnásobok, najlepší je stále program IROP, ktorý riadi ministerstvo investícií

Vláde Ľudovíta Ódora sa darí pokračovať v rýchlom tempe čerpania eurofondov. Z celkovej alokácie 14,5 miliardy eur je v súčasnosti zo starých eurofondov vyčerpaných spolu 11,08 miliardy eur. Od nástupu úradníckej vlády pred tromi mesiacmi čerpanie stúplo o vyše 923 miliónov eur, čo je nárast o 6,4 %. Za tri mesiace sa tak podarilo vyčerpať o 373 miliónov viac ako za necelých prvých päť mesiacov tohto roka.

O aktuálnom stave čerpania eurofondov na dnešnom rokovaní vlády informovali minister investícií Peter Balík a podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková. Stav čerpania dobiehajúcich eurofondov vyhodnocuje vláda od júna každé dva týždne a ukladá jednotlivým rezortom konkrétne úlohy na zlepšenie čerpania.

Najväčší nárast v čerpaní má Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Čerpanie v tomto programe narástlo o takmer 18 %, čo je zvýšenie o 340 miliónov eur. „Som rád, že viaceré systémové opatrenia, ktoré sme zaviedli, fungujú a môžem si dovoliť byť optimistický – Integrovaný regionálny operačný program, ktorý riadi naše ministerstvo, má všetky predpoklady na to, aby sa prostriedky z neho podarilo vyčerpať,“ vyhlásil po rokovaní vlády minister investícií Peter Balík.

Dodal, že jedným z takýchto opatrení je zjednodušenie postupu pre fázovanie projektov. Projekty, ktoré sa nestihnú dokončiť do konca tohto roka, sa budú môcť financovať aj z nových eurofondov a na dofinancovanie už predtým zazmluvnených projektov nebude potrebné vyhlasovať nové výzvy.

K ďalším opatreniam na záchranu eurofondov patrí presun nezazmluvnených a nevyčerpaných prostriedkov na iné ciele. „Zo sumy 244 miliónov eur na riešenie dopadov migračnej krízy z Ukrajiny sa podarilo vyplatiť prijímateľom už 184 miliónov eur, vrátane priamych alokácií pre samosprávy. Ďalších 76 miliónov eur sa presúva na pomoc zraniteľným domácnostiam počas energetickej krízy,“ doplnil Balík.

Na záchranu eurofondov slúži aj možnosť navýšenia eurofondových projektov v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov. V programe IROP sa doteraz schválilo 104 dodatočných príspevkov v celkovej výške 29,7 milióna eur. Podarilo sa tak zachrániť rozvojové projekty obcí a krajov v objeme takmer 232 miliónov eur a schvaľovanie ďalších žiadostí je v procese.

Z ďalších operačných programov zaznamenal významný nárast čerpania operačný program Integrovaná infraštruktúra v gescii ministerstva dopravy, kde sa čerpanie zvýšilo o 371 miliónov eur (6,18 %).

Z Prioritnej osi Informačná spoločnosť (PO7), ktorú zastrešuje MIRRI SR, sa presunulo 200 miliónov eur na pomoc zraniteľným domácnostiam počas energetickej krízy a 30 miliónov išlo na riešenie dopadov migračnej krízy z Ukrajiny, z ktorých sa už 19,5 milióna eur (65 %) vyplatilo prijímateľom.

MIRRI SR intenzívne pracuje aj na plnení svojich míľnikov v Pláne obnovy a odolnosti, a to v jeho Komponente 17: Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika).

V júli bol splnený ďalší míľnik – bolo uzatvorených 5 zmlúv na financovanie Európskych centier digitálnych inovácií a ich podpory na Slovensku.

Zároveň sa z Plánu obnovy a odolnosti uzavrela zmluva s Fyzikálnym ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) na Budovanie kvantovej komunikačnej infraštruktúry na Slovensku.

Vláda začiatkom augusta schválila návrh MIRRI na poskytnutie financií na vybudovanie nového superpočítača z Plánu obnovy a odolnosti. Superpočítač vybuduje Centrum spoločných činností SAV a bude najvýkonnejším v strednej Európe. Našim výskumníkom, vedcom a firmám umožní vykonávať špičkové simulácie, urýchliť analýzu údajov a riešiť zložité výzvy v rôznych sektoroch. Od predpovedí počasia po objavovanie liekov, od technických objavov až po napríklad optimalizáciu dopravných systémov.

Intenzívne sme naštartovali aj nové eurofondy. Z Programu Slovensko je vyhlásených už 10 výziev za spolu 673 miliónov eur. Polovicu – teda päť z nich vyhlásilo MIRRI SR ako riadiaci orgán Programu Slovensko. Ide o výzvy na lepšie odborné vzdelávanie pre transformujúce sa regióny, na obnovu ciest II. a III. triedy, na modernejšie základné školy, na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a na digitalizáciu štátnych archívov. Priebežne sa pripravuje vyhlásenie ďalších výziev.

„Popri zachraňovaní eurofondov z dobiehajúceho programového obdobia nesmieme zabúdať ani na to nové. Podarilo sa nám ho úspešne naštartovať, aktuálne už máme vyhlásené výzvy za takmer 700 miliónov eur, ďalšie sa pripravujú. Na osobitných rokovaniach vlády k eurofondom dostali všetky rezorty, ktoré plnia funkciu sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko, za úlohu vyhlásiť do konca septembra všetky výzvy, ku ktorým monitorovací výbor schválil hodnotiace a výberové kritériá. Naša východisková pozícia nebola vôbec jednoduchá a navyše máme len obmedzený čas, aj preto som rád, že sa nám darí napĺňať programové vyhlásenie vlády, v ktorom je čerpanie i dočerpanie eurofondov top prioritou,“ zhodnotil minister Balík.

Čerpanie eurofondov k 18.08.2023_graf (PDF, 481 kB)