Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Michal Kaliňák: Sociálne podniky sú potenciálom pre menej rozvinuté okresy

Všetky najmenej rozvinuté okresy viac-menej kopírujú Atlas rómskych komunít. Preto je potrebné prepojiť všetky zdroje z európskych fondov a nastaviť jednotlivé výzvy pre potreby konkrétnych regiónov. Na konferencii Efektívna inklúzia Rómov v najmenej rozvinutých okresoch, ktorá sa v utorok konala v Starej Ľubovni, to povedal štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Michal Kaliňák. Potenciál vidí najmä v sociálnych podnikoch a tiež v príkladoch dobrej praxe.

„Dôležitá je súhra medzi nami a regiónmi, chudoba nepozná farbu pleti, tie najmenej rozvinuté okresy sú špecifikované nielen marginalizovanými komunitami, ale aj tým, že sú prihraničné. To je obrovský investičný potenciál, našli sme súhru aj s rezortom práce pre sociálnu ekonomiku. Udržateľné pracovné miesta sú dôležité z hľadiska cestovného ruchu, ale aj samotného regionálneho rozvoja. Máme priestor otvárať nové sociálne podniky napríklad pre oblasť práčovní, verejných služieb, máme starostov, ktorí sú pripravení cez takéto podniky realizovať údržbu ciest, správu zelene či cintorínov a podobne,“ konkretizoval štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.

Jednotlivé výzvy pre najmenej rozvinuté okresy by podľa neho mali smerovať na základné životné potreby, ako napríklad vodovody, kanalizácie, pozemkové úpravy, školy, komunitné centrá či bezpečnosť, ale aj na tvorbu pracovných miest hlavne v agrosektore. „Rádovo hovoríme o stovkách miliónov eur, či už ide o výzvy z nášho ministerstva alebo prostredníctvom splnomocnenca vlády pre rómske komunity,“ dodal.

Závery z utorkovej konferencie budú súčasťou rokovania Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie a Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Cieľom je nastaviť a schváliť záväzný harmonogram eurofondových výziev. „Aby všetky mestá a obce vedeli, v ktorom čase sa majú pripraviť na ktorú výzvu a dokázali čerpať eurofondy a racionálne ich využiť. Už máme zavedený mechanizmus, kedy 17 miliónov eur, ktoré sme dali najmenej rozvinutým okresom, môže byť použitých na spolufinancovanie projektov cez Interreg, švajčiarske alebo nórske finančné mechanizmy,“ podotkol Michal Kaliňák.

Verí, že všetky procesy sa podarí zjednodušiť vďaka novele verejného obstarávania, ktorá by mohla platiť od 1. júla, a parametre by tak mali byť rovnaké ako napríklad v Poľsku. Prihraničné regióny by sa mohli vďaka rýchlejšiemu procesu jednoduchšie zapojiť do spoločných projektov. „Slovensko má v rámci prihraničia k dispozícii 500 miliónov eur,“ upozornil štátny tajomník. Dodal, že v jednotlivých výzvach sú dohromady štyri miliardy eur a viac ako miliardu už MIRRI SR presunulo priamo do regiónov.

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že v súvislosti s riešením najzávažnejších problémov je najdôležitejšia problematika pozemkov. „Bez toho sa nedá postaviť bývanie, potiahnuť vodu, kanalizáciu, zberné dvory ani cesty,“ skonštatoval. Prednostka Okresného úradu v Starej Ľubovni Katarína Tomková vníma ako jeden z najvážnejších problémov vzdelávanie a východu detí v marginalizovaných rómskych komunitách.