Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Minister Peter Balík: Našu eurofondovú misiu sme úspešne splnili

Záchrana starých eurofondov, úspešné naštartovanie nového programového obdobia, ale i odporúčania pre nové vedenie štátu na pokračovanie reforiem – to sú výsledky päťmesačnej misie Petra Balíka na čele Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Prioritou pre rezort bolo tiež zásadné zlepšenie spolupráce so samosprávami a pokračovanie digitálnych reforiem.

„Napriek neľahkej situácii a obmedzenému času sme nechceli len kúriť a svietiť, ale aj upratať vo veciach, ktoré dovtedy až tak nefungovali. Našou hlavnou úlohou bolo zabrániť prepadnutiu eurofondov a úspešne naštartovať nové programové obdobie. Dnes môžem povedať, že vďaka nasadeniu ľudí na ministerstve, spolupráci s našimi kľúčovými partnermi a so samosprávami, ale aj vďaka konštruktívnej spolupráci všetkých kolegov z vlády sme našu misiu úspešne splnili,“ skonštatoval minister Peter Balík.

Vláda Ľudovíta Ódora čerpanie starých eurofondov výrazne zrýchlila – čerpanie za 5 mesiacov vzrástlo o takmer 10 % – a z celkovej alokácie 14,5 miliardy eur je v súčasnosti vyčerpaných takmer 11,6 miliardy eur, teda skoro 80 %.

„Pri nástupe úradníckej vlády v máji reálne hrozilo, že Slovensko príde o 800 miliónov eur, ktoré nestihneme využiť a museli by sme ich vracať do Bruselu. Dali sme si preto záväzok, že urobíme všetko pre to, aby sme čo najviac z tejto ohrozenej sumy zachránili, čo sa nám aj podarilo. Vďaka opatreniam a zodpovednosti celej vlády sme hrozbu prepadnutia eurofondov znížili o 700 miliónov a v zóne ohrozenia je tak už iba 100 miliónov eur, o ktoré sa však ešte stále dá zabojovať. To však už bude úlohou novej vlády,“ upozornil minister investícií.

Najväčší nárast v čerpaní má Integrovaný regionálny operačný program, ktorý spadá pod MIRRI SR a je zrejmé, že z neho neprepadne ani euro. „To je skvelá správa pre mestá, obce a regióny, že ich projekty sa nám spoločne podarilo zachrániť. Či už ide o dokončenie obnovy škôl, škôlok, ciest alebo modernizáciu verejnej dopravy.“

Ďalším úspechom je naštartovanie nového programového obdobia. „Od júna sme z nových eurofondov vyhlásili už 22 výziev za vyše 1 miliardu eur. Sedem z nich vyhlásilo MIRRI SR ako riadiaci orgán Programu Slovensko, zvyšné vyhlásili úrad vlády, či rezorty práce a školstva, ktoré si zaslúžia pochvalu,“ spresnil minister Balík.

Súčasťou nových eurofondov je aj Fond na spravodlivú transformáciu vo výške 441 miliónov eur, ktorý slúži na pomoc transformujúcim sa regiónom pri prechode k zelenšej ekonomike.

„Nové eurofondy sú tak veľkou šancou špeciálne pre región hornej Nitry, ktorý spolu s Košickým a Banskobystrickým krajom získa osobitnú eurofondovú podporu z tohto Fondu. Jedným z kľúčových projektov, pri ktorom stojíme už od začiatku, je využitie tepla zo zeme na vykurovanie Košíc. Ide o najväčší geotermálny projekt v strednej Európe, ktorý dostal štatút národného projektu. Vďaka nemu mesto Košice dostane ekologické a stabilné vykurovanie a o 50 000 ton ročne sa znížia emisie skleníkových plynov,“ dodal Balík.

MIRRI SR za uplynulých päť mesiacov výrazne posilnilo svoje aktivity v oblasti regionálneho rozvoja, ktorú zastrešila štátna tajomníčka Barbora Lukáčová. „Posilnili sme regióny pri rozhodovaní o ich strategických investíciách. Z nových eurofondov mali pôvodne priamo rozhodovať o 2,1 miliarde eur, my sme im tento obnos navýšili o ďalších 200 miliónov. Tým sme odovzdali celú eurofondovú obálku nášho ministerstva do rúk regiónov,“ povedal minister. „Regionálny rozvoj považujeme za kľúčovú tému – Slovensko potrebuje silné regióny, mestá a obce. Veríme, že príklad nášho ministerstva si za svoj zoberú aj iné rezorty a pomôžu navýšiť eurofondovú obálku priamo pre regióny,“ uviedla štátna tajomníčka Barbora Lukáčová.

Významným výsledkom ministerstva investícií je tiež príprava dvoch tzv. „bielych kníh“, na ktorých MIRRI SR spolupracovalo s Úradom vlády SR. Je v nich navrhnuté „desatoro pre zlepšenie využívania eurofondov“ a cestovná mapa pre prípravu komplexnej reformy verejnej správy so zameraním na pokračovanie decentralizácie. Najdôležitejšími návrhmi, ktoré majú pomôcť využívať eurofondy, sú investičná stratégia Slovenska až do roku 2050, štátny fond, z ktorého by sa financovala príprava projektov a väčšie zapojenie regiónov do rozhodovania o eurofondoch.

Aj v informatizácii sme napredovali. „Napriek krátkemu obdobiu sa nám podarilo zrealizovať niekoľko dôležitých krokov pre podporu pozície Slovenska v DESI indexe, ktorý odráža našu pripravenosť na digitálnu transformáciu. Výrazne sme sa posunuli napríklad v príprave zavádzania nových digitálnych služieb pre občanov,“  uviedol štátny tajomník Martin Bezek.

Zmluvy o spolupráci pri zavádzaní životných situácií „kúpa nehnuteľnosti“, „hľadám si zamestnanie“, „som chorý“ či „idem do dôchodku“ sme už podpísali so všetkými kľúčovými ministerstvami a inštitúciami. Dopracovali sme tiež dva prototypy pre životnú situáciu „začatie podnikania“ a „kúpa auta“.

V uplynulých mesiacoch sme podporili vznik Európskych centier digitálnych inovácií či vybudovanie nového superpočítača, ktorý zvládne za sekundu spraviť až 50 miliónov miliárd operácií. Predstavuje tak špičku v rámci strednej Európy a našim výskumníkom, vedcom a firmám umožní vykonávať špičkové simulácie, urýchliť analýzu údajov a riešiť zložité výzvy v rôznych sektoroch. Odštartovali sme tiež ďalšiu fázu úspešného projektu Digitálni seniori. Do polovice roka 2026 sa v digitálnych zručnostiach vyškolí viac ako 105-tisíc seniorov.

„Som rád, že Slovensko v máji neostalo v žiadnom vákuu, ale vďaka našej úradníckej vláde mohla krajina napredovať. Pre mňa bolo najdôležitejšou úlohou zrýchliť čerpanie eurofondov a konečne spustiť nové programové obdobie. Môžem s čistým svedomím povedať, že túto úlohu sme splnili a rezort odovzdávam v dobrej kondícii,“ zhodnotil minister Peter Balík.