Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Rezortná koordinačná skupina pre politiku súdržnosti

Rezortná koordinačná skupina pre politiku súdržnosti Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je expertným konzultačným a koordinačným orgánom rozhodovacieho procesu v záležitostiach Európskej únie, ktorý vplýva na prípravu najmä pozičných dokumentov Slovenskej republiky v ďalších etapách rozhodovacieho procesu. Jej hlavnou úlohou je odborná príprava pozičných dokumentov a posudzovanie návrhov hlavných legislatívnych, koncepčných a programových dokumentov EÚ pre oblasť politiky súdržnosti v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam členov (PDF, 253.91 KB)
Štatút (PDF, 248.71 KB)