Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Odporúčanie Rady (EÚ)

Komisia zhodnotí základné národné dokumenty a predstaví návrh odporúčania pre jednotlivé členské štáty.  Návrh sa diskutuje na pôde Rady (EÚ) a schvaľuje na rokovaní Európskej rady.

Rada (EÚ) spravidla v júli odporúčania formálne prijíma a vydáva.

Na aplikáciu odporúčaní do národných politík kladie EÚ podstatne vyšší dôraz ako v minulosti v rámci Lisabonskej stratégie. V zmysle nariadení pre európske štrukturálne a investičné fondy obdobia 2014 – 2020 sú členské štáty povinné zapracovať opatrenia na riešenie odporúčaní EÚ do Partnerskej dohody a operačných programov. V SR sú štrukturálne fondy a Kohézny fond obdobia 2007 – 2013 aj európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020 významným prispievateľom k plneniu odporúčaní.

Odporúčanie Rady pre Slovensko 2013  (6 okruhov odporúčaní)

Odporúčanie Rady pre Slovensko 2014  (6 okruhov odporúčaní)

Odporúčanie Rady pre Slovensko 2015  (4 okruhy odporúčaní)

Odporúčanie Rady pre Slovensko 2016  (3 okruhy odporúčaní)

Odporúčanie Rady pre Slovensko 2017  (3 okruhy odporúčaní)

Odporúčanie Rady pre Slovensko 2018  (3 okruhy odporúčaní)