Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Hodnotenie EŠIF

Hodnotenie programov financovaných z EÚ fondov je proces priebežného alebo následného posudzovania intervencií podľa ich výsledkov, vplyvu a miery, do akej spĺňajú potreby, ktoré majú za cieľ riešiť. Hodnotenie v EŠIF vykonáva centrálny koordinačný orgán, riadiace orgány v spolupráci s gestormi horizontálnych princípov a sprostredkovateľské orgány v zmysle európskej legislatívy.

Hodnotenia sa zameriavajú na efektívnosť, účinnosť, relevantnosť intervencií ako aj ďalšie kritériá. Hodnotenia môžu zahŕňať aj hĺbkové analýzy alebo prípadové štúdie slúžiace na preukázanie efektov politiky v konkrétnej situácii a kontexte.

Výsledky realizovaných hodnotení EÚ fondov sú publikované v Evaluačnej knižnici.