Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Hodnotenie EŠIF

Hodnotenie programov financovaných z EŠIF je proces posudzovania intervencií podľa ich výsledkov, dopadov a miery, do akej spĺňajú potreby, ktoré majú za cieľ riešiť. Hodnotenie v EŠIF výkonáva centrálny koordinačný orgán a riadiace orgány v spolupráci s gestormi horizontálnych princípov v zmysle európskej legislatívy.

Hodnotenia sa zameriavajú na efektívnosť, účinnosť, relevantnosť intervencií ako aj ďalšie kritériá. Hodnotenia môžu zahŕňať aj hĺbkové analýzy alebo prípadové štúdie situácie na ďalšie pochopenie politiky v konkrétnej situácii a kontexte.

CKO každoročne vypracováva súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch realizovaných hodnotení fondov EÚ. Výsledky hodnotení spracováva do publikácií pre verejnosť a zároveň zverejňuje v Evaluačnej knižnici.

Oddelenie hodnotenia komunikuje s evaluačnými jednotkami Európskej Komisie a iných členských štátov EÚ, sprostredkováva prenos informácií na národnú úroveň a vykonáva školiacu, metodickú a podpornú činnosť pre riadiace orgány.

Informácie o činnostiach a aktivitách oddelenia hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle http://www.partnerskadohoda.gov.sk/hodnotenie-esif/