Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Implementácia EŠIF

Ročné a polročné informácie o implementácii EŠIF

Informácia o stave implementácie EŠIF k 31.12.2023 (PDF, 2.87 MB)

Informácia o stave implementácie EŠIF k 30.06.2023 (PDF, 2.65 MB)

Mesačné informácie o implementácii EŠIF

Implementácia EŠIF k 29.02.2024 (PDF, 438 kB)

Správy o pokrokuhttps://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/11/Implementacia-ESIF-k-31.01.2024.pdf

V priebehu programového obdobia boli vypracované dve správy o implementácii EŠIF na Slovensku pre Európsku komisiu.

Správa o pokroku pri vykonávaní partnerskej dohody SR k 31.12.2016 (PDF, 1.15 MB)

Správa o pokroku pri vykonávaní partnerskej dohody SR k 31.12.2018 (PDF, 1.64 MB)

Zoznam projektov

Projekty v realizácií a ukončené projekty sú zverejnené na stránke ITMS2014+

Staršie dokumenty sú umiestnené v archíve.