Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Dokumenty

Členské štáty v apríli predkladajú Komisii dva kľúčové národné dokumenty: plány pre zdravé verejné financie v rámci programov stability (u členov eurozóny) alebo konvergenčných programov (u ostatných členských štátov EÚ) a reformné a iné opatrenia na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v rámci národných programov reforiem (NPR).

Prípravu NPR SR koordinuje Ministerstvo financií SR, pričom úzko spolupracuje najmä s rezortmi, ktoré sú kľúčové pre navrhované opatrenia. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na národnej úrovni dohliada na priemet stratégie do fondov politiky súdržnosti EÚ. Plnenie programu MF SR a zodpovedné rezorty  vyhodnocujú k 31. októbru a k 31. januáru nasledujúceho roka, kedy sa súčasne pripravujú opatrenia pre program ďalšieho obdobia. Každý NPR teda obsahuje vyhodnotenie predchádzajúceho obdobia a zameranie pre ďalšie obdobie, pričom sa veľká pozornosť venuje vyhodnoteniu odporúčania Rady (EÚ).

Od roku 2014 sa na členské štáty eurozóny vzťahuje aj povinnosť pripravovať tzv. rozpočtové plány. Ich účelom je zlepšiť koordináciu rozpočtovej politiky a štrukturálnych politík. Rozpočtový plán prezentuje vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej politiky na dosiahnutie stanovených strednodobých cieľov.

Príprava Programu stability a rozpočtového plánu je v kompetencii MF SR.

NPR SR 2016

NPR SR 2017

NPR SR 2018

NPR SR 2019

 

Program stability 2016 na roky 2016 – 2019

Program stability 2017 na roky 2017 – 2020

Program stability 2018 na roky 2018 – 2021

Program stability 2019 na roky 2019 – 2022

 

Návrh rozpočtového plánu SR na rok 2018

Návrh rozpočtového plánu SR na rok 2019