Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Investícia 5: HACKATHONY

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR pre Komponent 17 Digitálnej Slovensko (ďalej len „MIRRI SR“) začal v roku 2022 s implementáciou Investície 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackathony (ďalej len „Investícia 5“).

  Hackathony sú zaužívaným mechanizmom na podporu inovácií. Ide o časovo obmedzené podujatie, počas ktorého tímy zložené zo zástupcov odbornej verejnosti prevažne z IT oblasti (študenti, IT firmy, experti atď.) intenzívne spolupracujú na riešení zadaného problému/témy hackathonu. Cieľom hackathonu je spravidla navrhnúť konkrétne softwérové riešenie, či vytvoriť IT aplikáciu. Trvanie hackathonu je zvyčajne 48 hodín. Konkrétna dĺžka hackathonu závisí od náročnosti zadanej témy hackathonu. Návrhy riešení vyhodnocuje nezávislá porota zložená najmä zo zástupcov biznis sektora, vyhlasovateľa hackathonu, mentorov, partnerov a pod.

  Cieľom Investície 5 je prostredníctvom hackathonov prinášať inštitúciám verejnej správy rýchle, inovatívne a primárne digitálne riešenia problémov v oblasti zefektívnenia procesov, zlepšovania kvality digitálnych služieb občanom atď., vrátane ich vývoja, testovania a zavedenia do užívania.​ Do roku 2026 plánuje MIRRI SR zorganizovať celkovo 17 hackathonov.

  Na definovaní tém hackathonov sa môžu so svojimi problémami/podnetmi podieľať inštitúcie verejnej správy prostredníctvom zapojenia sa do každoročne zverejňovanej výzvy na témy hackathonov​. MIRRI SR výzvou získa témy hackathonov, na ktoré bude môcť v príslušnom roku organizovať hackathony. Inštitúcie verejnej správy môžu po hackathone získať 100 000 EUR bez DPH na vývoj a implementáciu úspešných digitálnych riešení z hackathonov.

  Cieľom hackathonov nie je generovanie ideí a prototypov, ale funkčných riešení, ktoré budú nasadené do praxe a ktoré budú efektívne riešiť spoločenské a verejno-správne problémy.

  Viac informácií nájdete TU.

  Ďalšia výzva bude s veľkou pravdepodobnosťou zverejnená v 1. Q 2024 – sledujte: Výzvy | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)