Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Priame vyzvania

Priame vyzvanie (kód 17I01-04-P08) na vytvorenie kapacít pre implementáciu životných situácií pre organizáciu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Priame vyzvanie (kód vyzvania 17I01-04-P14) na budovanie životných situácií pre organizáciu Štatistický úrad Slovenskej republiky
Priame vyzvanie (kód vyzvania 17I01-04-P10) na vytvorenie kapacít pre implementáciu životných situácií pre organizáciu Štatistický úrad Slovenskej republiky
Priame vyzvanie (kód vyzvania 17I01-04-P12) na budovanie životných situácií pre organizáciu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Priame vyzvanie (kód 17I01-04-P15) na budovanie životných situácií pre organizáciu Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Priame vyzvanie (kód 17I01-04-P27)na budovanie životných situácií pre organizáciu DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Priame vyzvanie (kód 17I01-04-P24) na budovanie životných situácií pre organizáciu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Priame vyzvanie (kód 17I01-04-P07) na vytvorenie kapacít pre implementáciu životných situácií pre organizáciu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Priame vyzvanie (kód 17I03-04-P02) na realizáciu projektu Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum
Priame vyzvanie (kód priameho vyzvania 17I01-04-P20) na budovanie životných situácií pre organizáciu Národné centrum zdravotníckych informácií
Priame vyzvanie (kód priameho vyzvania 17I01-04-P11) na vytvorenie kapacít pre implementáciu životných situácií pre Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Priame vyzvanie (kód priameho vyzvania 17I01-04-P16) na budovanie životných situácií pre organizáciu Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Priame vyzvanie (kód priameho vyzvania 17I01-04-P22) na budovanie životných situácií pre organizáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Priame vyzvanie (kód 17I01-04-P04) na vytvorenie kapacít pre implementáciu životných situácií pre organizáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Priame vyzvanie (kód 17I01-04-P23) na budovanie životných situácií pre organizáciu Sociálna poisťovňa
Priame vyzvanie (kód 17I01-04-P09) na vytvorenie kapacít pre implementáciu životných situácií pre organizáciu Sociálna poisťovňa
Priame vyzvanie (kód_ 17I03-04-P01) na realizáciu projektu Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra (skQCI)