Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Program Slovensko 3.0

  Ako budeme pristupovať k zlepšovaniu digitálnych služieb verejnej správy v období 2024 – 2026

  Aj napriek tomu, že v posledných rokoch verejná správa sprístupnila množstvo elektronických služieb, podiel ich využívania je v rámci Slovenska stále na nízkej úrovni v porovnaní s inými krajinami. Prispieva k tomu fragmentácia, neprehľadnosť služieb, duplicity a neprívetivé používateľské prostredie. Bariérami pri používaní služieb sú aj niektoré zo základných činností spojených so službami, napríklad prihlasovanie sa, informácie a komunikácia zo strany štátu alebo podpisovanie, a to najmä kvôli svojej komplexnosti.

  Víziou programu Slovensko 3.0: platforma pre životné situácie v rámci Plánu obnovy a odolnosti je do roku 2026 transformovať a zjednodušiť platformy, využitie dát a služby tak, aby sme zabezpečili naplnenie strategických cieľov:

  • Zjednodušenie prístupu k elektronickým službám pre občanov
  • Zníženie zložitosti v používaní elektronických služieb verejnej správy
  • Kontinuálne zlepšovanie a zvyšovanie spokojnosti s existujúcimi službami
  • Zvyšovanie podielu elektronickej komunikácie

  Program Slovensko 3.0 bude v období rokov 2024 – 2026 rozdelený do niekoľkých fáz, v ktorých budeme postupne dodávať čiastkové riešenia. Ako podklad nám poslúžia:

  Čomu sa budeme venovať v jednotlivých fázach:

  • Odstraňovaniu základných bariér pri používaní elektronických služieb a súvisiacich úkonov, ako prihlasovanie a zjednodušené podpisovanie
  • Budovaniu riešenia pre proaktívnejšiu komunikáciu štátu smerom k občanovi
  • Lepšiemu prepojeniu a využitiu dát v štáte s dôrazom na odbúranie opätovných úkonov
  • Revízia služieb verejnej správy tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu mieru automatizácie
  • Pokračovaniu uplatňovania princípov vzájomnej súčinnosti s cieľom zaviesť jednotnú identifikáciu dátových štruktúr a údajov

  V Programe sa zameriavame na celkové zjednodušenie, vyhľadávanie a používanie nových dodávateľských riešení a optimalizáciu centrálnych aplikačných a podporných modulov, ako sú elektronické doručovanie a schránka, notifikačný modul pre podporu komunikácie medzi občanom a štátom alebo správa identít. Dôraz kladieme aj na zlepšenie prevádzkovania, ktoré sa týka služieb ako automatizácia testovania, monitoring dostupnosti a kvality služieb či vytvorenie centrálneho prístupu k spravovaniu a vybaveniu klientských /používateľských požiadaviek.

  Na čom aktuálne pracujeme

  Na príprave zoznamu používateľských požiadaviek, ktoré budú podkladom pre naplnenie strategických cieľov.

  Zoznam používateľských požiadaviek programu Slovensko 3.0 v0.1 (XLSX, 32 kB) (rozpracovaná verzia)