Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Harmonogram výziev a vyzvaní

  Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev (V) / priamych vyzvaní (PV) v rámci Plánu obnovy a odolnosti, verzia 6.0 (PDF, 493.89 KB)

  Implementačná poznámka: V súlade s platným Systémom implementácie POO, Harmonogram výziev a priamych vyzvaní nie je potrebné aktualizovať, ak omeškanie vykonávateľa pri vyhlasovaní výzvy je kratšie ako 2 mesiace.  Pracovné názvy jednotlivých Výziev a Priamych vyzvaní, používané v rámci samotnej implementácie môžu byť modifikované/spresnené, pri zachovaní obsahových náležitostí.

  Archív – Harmonogram výziev a vyzvaní

  logo Financovaný Európskou úniou
  logo POO