Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Príručky

  Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre Komponent 17: Digitálne Slovensko Investícia 1-7, Reforma 1-6

  Aktuálna verzia:

  Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre Komponent 17: Digitálne Slovensko Investícia 1-7, Reforma 1-6, verzia 1.2, účinná od 5.6.2024 (ZIP, 7.39 MB)

  Príručka pre prijímateľa je určená pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) a je záväzný dokument, ktorý vydáva MIRRI SR ako Vykonávateľ investícii a reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR pre komponent 17: Digitálne Slovensko. Príručka je platná a použiteľná len v kontexte ďalších záväzných dokumentov, ktorými sú Plán obnovy a odolnosti SR, Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, metodické pokyny Národnej implementačnej a koordinačnej autority a metodické pokyny vykonávateľa.

  Príručka pre prijímateľa je všeobecne platná a záväzná pre všetky druhy priamych vyzvaní a výziev v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR Komponentu 17, okrem výziev a priamych vyzvaní, ktorých ustanovenia sú osobitne upravené v Príručke pre Žiadateľa o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a pre Prijímateľa prostriedkov mechanizmu v rámci príslušnej výzvy alebo priameho vyzvania.

  Archív – Príručky