Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  5. Hackathon – Digitálne dvojča mesta

  Téma hackathonu: Cieľom hackathonu bolo vytvoriť inovatívny koncept modelu mesta, ktorého podstatou je možnosť modelovať rôzne situácie z oblasti energetiky, dopravy, životného prostredia, bezpečnosti, urbanizácie, odpadového hospodárstva a priamo reagovať na vzniknuté otázky a predpokladať ich dopad v skutočnej realite. 

  Víťazné tímy:

  1.miesto – nolimit: Riešenie, ktoré umožňuje meranie okamžitej spotreby elektrickej energie objektov mesta Prešov, publikovanie údajov do dátového skladu mesta a vizualizáciu spotreby za ľubovoľnú časovú jednotku.

  2.miesto – ZARF: Riešenie sa zaoberá interpretáciou dát z dátového skladu mesta Prešov a ich zobrazovaním takou formou, aby boli použiteľné a pochopiteľné pre administratívnych pracovníkov aj bežných občanov. Aplikácia bude vyhodnocovať dostupné dáta pomocou AI prostredníctvom procesov automatizácie (na základe matematických podmienok a kalkulácií).

  3.miesto – Džawľ: Navrhnuté riešenie využíva v reálnom čase údaje zo senzorov v oblasti energetického manažmentu prispôsobené špeciálne pre budovy mestských inštitúcií – senzory sú umiestnené v každej miestnosti na meranie energetických dát a podľa toho sa upravuje vykurovanie, zohľadňuje nevyužité miestnosti a voľné dni, či vyhodnocuje nedostatky a podľa týchto údajov inteligentne upravuje vykurovanie, aby sa zabránilo zbytočnej spotrebe energie.

  Implementácia: prebieha

  Viac informácií nájdete TU.