Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  6. Hackathon – Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií

  Téma hackathonu: Vzhľadom na vysoký počet individuálnych investičných akcií a časté zvyšovanie ich počtu počas kalendárneho roka mesto Trenčín avizovalo problém administratívne a procesne stihnúť všetky úlohy potrebné na implementáciu investičnej akcie a to napriek pripravenosti financovania. Témou hackathonu bola digitalizácia procesu implementácie investičných akcií v meste Trenčín a správa investičných akcií rôznych kategórií cez systémové riešenie. 

  Víťazné tímy:

  1.miesto – Opium:  Natívne Microsoft 365 riešenie pre komplexný proces investičných akcií spracovaný ako centrálny HUB mesta, umožňujúci pridávanie procesov, modelovanie procesu a jeho úprava majiteľom procesu. Riešenie nevyžaduje žiadny nákup ďalších licencií, funguje kompletne  maximálne automatizuje vybavovanie požiadaviek a zároveň umožňuje plastickosť procesu pre jedinečné prípady. Tím navrhol komplexnú procesnú mapu a dátovú štruktúru, na základe ktorých vytvoril túto aplikáciu. Riešenie sme rozšírili do centrálneho hubu v MS 365, plne integrovaného v Teams a Outlook. Aplikácia spĺňa požiadavky na konektivitu s externými systémami, vrátane registratúry, WordPress, Cora a ďalších. Integrovali aj komunikáciu s občanmi cez SMS a WhatsApp, informujúcich o obmedzeniach v meste.

  2.miesto – Gogoľ x ZARF: Riešenie je v podobe administratívneho systému projektového riadenia pre investičnú správu mesta Trenčín, ktorý sa skladá z administratívneho rozhrania a verejnej webstránky s jednoduchým prehľadom projektov a investícií určenej k prezentácii aktívnych projektov smerom k občanom. Systém zastrešuje problémy projektového manažmentu ako tvorba investičných projektov, prideľovania fáz a etáp k projektom, následne priraďovanie problémov, rozpočtov a úloh ku konkrétnym pracovníkom či odborom, a následne kontroluje dodržiavanie termínov. Taktiež archivuje a ukladá všetky zmeny v systéme, čím podrobne informuje vedenie o histórii zmien a úprav od všetkých zamestnancov. Ďalšou funkciou sú právomoci prispôsobené na mieru používateľom, preddefinované šablóny fáz projektov, ktoré je možné spolu s právomocami vytvárať na mieru podľa potrieb pracovníkov. Systém automatický generuje API dokumentácie a API výstupy z každého modulu, pre jednoduchú integráciu do ďalších interných systémov. V neposlednom rade ponúkame verejnosti web stránku prepojenú s týmto systémom pre jednoduchú informovanosť občanov o existujúcich projektoch.

  3.miesto – 09: Customizácia Sharepoint Online za využitia Power Platformy tak, aby Mesto Trenčín malo vo svojich investíciách poriadok. Riešenie stojí čisto na M365 cloudových technológiách a tým sa zaručujeme za jeho použiteľnosť, udržateľnosť a v prvom rade realizovateľnosť.

  Implementácia: prebieha

  Viac informácií nájdete TU.