Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Výzva na výber odborných hodnotiteľov o poskytnutie prostriedkov mechanizmu č. POO-K17-01/2023/OH2

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Vykonávateľ pre Komponent 17 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky za účelom odborného posúdenia investícií a reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu č. POO-K17-01/2023/OH2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

  Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy.

  Výzva na výber odborných hodnotiteľov o poskytnutie prostriedkov mechanizmu č. POO-K17-01/2023/OH2 (ZIP, 713.62 KB)

  Typ výzvy: otvorená

  Dátum zverejnenia: 27.07.2023

  Dátum uzavretia 1. kola: 18.08.2023

  Dátum uzavretia 2. kola: 18.09.2023

  Dátum uzavretia 3. kola: 18.10.2023

  S účinnosťou od 16. októbra 2023 došlo k zosúladeniu odmeňovania odborných hodnotiteľov v súlade s príslušným interným postupom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o dohodách a prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Odmena bude odbornému hodnotiteľovi vyplatená na základe kalkulačky na výpočet odmeny pre odbornému hodnotiteľovi (príloha č. 5 výzvy).