Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Životné situácie

Projekt budovania životných situácií

Táto sekcia obsahuje informácie o projekte budovania životných situácií financovaných z Plánu obnovy a odolnosti. Nájdete tu informácie o plánoch a výstupoch spojených s budovaním životných situácií ako projektovú dokumentáciu, analýzy, prieskumy a iné dokumenty.

Životné situácie vnímame z pohľadu občanov a podnikateľov ako rôzne udalosti, ktorými prechádzajú v rámci svojho života. Tieto udalosti vzniknú buď z vôle občana alebo podnikateľa, prípadne sa udejú nezávisle od jeho vôle. Ak sa však už v takej situácii ocitnú a potrebujú komunikovať so štátom, mala by táto komunikácia prebehnúť pre nich čo najjednoduchšie. V ideálnom prípade automatizovane, aby občan a podnikateľ nemusel oznamovať rovnakú skutočnosť alebo údaje rôznym úradom.

Princípy na, ktorých životné situácie budujeme:

Čo je cieľom budovania životných situácií?

Životné situácie

ŽS1 Strata zamestnania ŽS2 Kúpa a vlastníctvo nehnuteľnosti na bývanie
ŽS3 Začatie podnikania ŽS4 Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla
ŽS5 Administratívny chod podniku ŽS6 Presťahovanie
ŽS7 Narodenie dieťaťa ŽS8 Som chorý, mám chorého člena rodiny
ŽS9 Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny ŽS10 Hmotná núdza
ŽS11 Materská škola ŽS12 Základná škola
ŽS13 Stredná škola ŽS14 Odchod do dôchodku
ŽS15 Uzavretie manželstva ŽS16 Úmrtie a dedičské konanie

Prieskumy a dokumenty

Životné situácie budujeme s dôrazom na potreby používateľov (občanov a podnikateľov). Nájdete tu prierezové prieskumy a dokumenty a ďalšie špecifické dokumenty sú prístupné na stránkach jednotlivých životných situácií.

Prieskumy zamerané na podnikateľov
Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy 2022, Cieľový segment: biznis sektor (PDF, 1.51 MB)

Prieskumy zamerané na populáciu (fyzické osoby)
Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy 2022, Cieľový segment: populácia SR (PDF, 1.6 MB)

Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy 2022, Cieľový segment: užívatelia e-služieb (PDF, 1.72 MB)

Benchmark kvality elektronických služieb

Benchmark hodnotenia kvality elektronických služieb súvisiacich so životnými situáciami za rok 2019 a 2021, vrátane metodiky nájdete TU.

Benchmark kvality vybraných elektronických služieb 2023 (XLS, 2 MB)

Spoločné dokumenty

Zoznam prioritných životných situácií (XLS, 362 kB)

Report analysing the results of stakeholder consultations and best practice on a list of priority electronic services (PDF, 4,54 MB)

 

logo Financovaný Európskou úniou
logo POO