Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Životná situácia 8 – Som chorý, mám chorého člena rodiny

Opis životnej situácie

Digitalizácia zdravotníctva a zdravotníckych služieb na Slovensku je cieľom už dlhé roky. Súčasný systém eZdravie bol zavedený v roku 2018 a neustále sa rozširuje o nové funkcie. Pandémia Covid-19 potvrdila potrebu digitálnych služieb v zdravotníctve a priniesla rozvoj viacerých funkcionalít.

Zákaznícka cesta (customer journey) zachytáva sled aktivít a udalostí životnej situácie Som chorý, mám chorého člena rodiny, týkajúcich sa občana, ktorý ochorel, resp. ochorel jeho člen rodiny. Na začiatku zákazníckej cesty je potrebné rozlišovať či je pacientom samotný občan alebo ochorel jeho člen rodiny. V oboch uvedených, prípadoch je potrebné vyšetrenie lekárom.

V prípade, ak je pacientom samotný občan, lekár v rámci vyšetrenia určí či je potrebné vystaviť potvrdenie o práceneschopnosti alebo nie. Jedným z nedávnych noviniek vo funkcionalitách služieb elektronického zdravotníctva bolo zavedenie elektronickej práceneschopnosti (ePN).

V prípade, ak je pacientom rodinný príslušník občana môže lekár vystaviť potvrdenie o krátkodobej starostlivosti o rodinného príslušníka.

Ľudia, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo majú potvrdenú chorobu z povolania, môžu požiadať o úrazové dávky. Počas dočasnej PN pre pracovný úraz alebo chorobu z povolania teda môžete poberať náhradu príjmu alebo nemocenské a k tomu úrazový príplatok. Ten by mal čiastočne nahradiť rozdiel medzi vaším pôvodným príjmom a náhradou príjmu alebo nemocenským.

Jednou z funkcií systému eZdravie je aj elektronický predpis liekov alebo iných zdravotníckych pomôcok a zariadení. Recept je dostupný pre lekárne online prostredníctvom systému Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a pacient si ho môže vyzdvihnúť v ľubovoľne zvolenej lekárni.

Životná situácia sa v rámci definovanej zákazníckej cesty končí opätovnou práceschopnosťou občana.

Rozsah životnej situácie

Začiatok Koniec Pre koho?
Životné situácie - začiatok Životné situácie - koniec Životné situácie - pre koho
Ochorel som, ochorel člen rodiny, došlo k nie smrteľnému úrazu, v prípade pracovného úrazu zamestnávateľ vykonal všetky potrebné úkony. Som opäť práceschopný. Zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, uchádzač o zamestnanie na ÚPSVaR.

 

Customer journey (zákaznícka cesta)

Rozsah zákazníckej cesty – súčasný stav

Som chorý, mám chorého člena rodiny

Zákaznícka cesta používateľa pri riešení životnej situácie (JPG, 127 kB)

Prieskumy

*bude sa aktualizovať

Dokumenty a výstupy

Analýza rozsahu životnej situácie ŽS8 Som chorý, mám chorého člena rodiny (XLS, 230 kB)