Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ predstavuje platformu pre výmenu skúseností z praxe a názorov širokého spektra odborníkov v oblasti politiky súdržnosti Európskej únie. Jej hlavnou úlohou je využiť tieto skúsenosti pri príprave dokumentov nevyhnutných na využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie po roku 2020. Zároveň táto platforma poskytuje priestor na diskusiu jej členov k aktuálnym záležitostiam v oblasti politiky súdržnosti EÚ v programovom období 2014 – 2020.

Zoznam členov (aktualizácia 25.10.2022) (PDF, 284.68 KB)
Štatút (PDF, 258.5 KB)

Zasadnutia pracovných skupín

Zasadnutie skupiny 25.10.2022 (ZIP, 1.5 MB)
Zasadnutie skupiny 29.6.2022 (ZIP, 3.17 MB)
Zasadnutie skupiny 17.2.2022 (ZIP, 3.31 MB)
Zasadnutie skupiny 20.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, technická pomoc) (ZIP , 1.12 MB)
Zasadnutie skupiny 18.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 1 Inteligentnejšia Európa) (ZIP , 2.97 MB)
Zasadnutie skupiny 11.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 2 Ekologickejšia Európa) (ZIP , 3.25 MB)
Zasadnutie skupiny 4.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 4 Sociálnejšia Európa) (ZIP , 1.16 MB)
Zasadnutie skupiny 27.9.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, Fond spravodlivej transformácie) (ZIP , 1.91 MB)
Zasadnutie skupiny 27.9.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 5 Európa bližšie k občanom) (ZIP , 1.08 MB)
Zasadnutie skupiny 23.9.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 3 Prepojenejšia Európa) (ZIP , 1.26 MB)
Zasadnutie skupiny 23.9.2021 (3,88 MB) (ZIP, 3.88 MB)
Zasadnutie skupiny 29.4.2021 (3,23 MB) (ZIP, 3.23 MB)
Zasadnutie skupiny 8.-9.10.2020 (5,31 MB) (ZIP, 5.31 MB)
Zasadnutie skupiny 25.9.2019 (2,39 MB) (ZIP, 2.4 MB)
Zasadnutie skupiny 17.5.2019 (3,91 MB) (ZIP, 3.91 MB)
Zasadnutie skupiny 19.11.2018 (4,74 MB) (ZIP, 4.75 MB)
Zasadnutie skupiny 14.6.2018 (2,98 MB) (ZIP, 2.99 MB)
Zasadnutie skupiny 23.3.2017 (2,73 MB) (ZIP, 2.74 MB)