Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Európske centrá digitálnych inovácií

Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) sú samostatné organizácie alebo koordinované skupiny organizácií (konzorciá) s doplnkovými odbornými znalosťami s neziskovým cieľom, ktoré podporujú spoločnosti – najmä malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou kapitalizáciou alebo verejný sektor v oblasti digitálnej transformácie. Ich vznik vychádza z návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021-2027.

Ide o jednotné kontaktné miesta pomáhajúce spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavajú sa na aplikovanie technológií ako umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti a pod. Malým a stredným podnikom poskytujú priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov.

Centrami digitálnych inovácií môžu byť výskumné a technologické organizácie, technické univerzity v spolupráci s priemyselnými združeniami, klastre, inkubátory či inovačné agentúry.

EDIH-mi sa mohli stať subjekty, ktoré sa od novembra 2021 do februára 2022 zapojili do výzvy Európskej komisie. Tá na ich vznik na Slovensku vyčlenila 6,2 milióna eur z priamo riadeného programu Digitálna Európa. Následne vybrala štyri projekty, ktoré získali grant. Pre vysokú kvalitu projektu sa EK rozhodla Slovenskému centru digitálnych inovácií udeliť pečať excelentnosti, čo znamenalo vznik piateho EDIH-u.

Na implementáciu a spustenie EDIH-ov dohliada Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Projekt je financovaný z rozpočtu EÚ a z Plánu obnovy a odolnosti v rámci Komponentu 17: Digitálne Slovensko.