Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Hodnotiaca komisia

Štatút hodnotiacej komisie podľa schémy pomoci DM-19/2018

Hodnotiaca komisia pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie pomoci alebo žiadostí o poskytnutie pomoci a podpory v rámci schémy podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií č. DM-19/2018 a na základe zákona č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 528/2018 z 28. novembra 2018  a podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poradným orgánom štatutárneho zástupcu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorým je vedúci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a/alebo štatutárneho zástupcu poskytovateľa podpory, ktorý zodpovedá za transparentné rozhodovanie o hodnotení žiadostí o poskytnutie pomoci alebo žiadostí o poskytnutie pomoci a podpory.

Štatút hodnotiacej komisie (PDF, 521.41 KB)
Dodatok č.1 k štatútu Hodnotiacej komisie (PDF, 588.63 KB)
Konsolidované znenie (PDF, 469 KB)

Archív

Štatút hodnotiacej komisie podľa schémy pomoci DM-3/2017 v znení dodatku č.1

Štatút hodnotiacej komisie (PDF)
Dodatok č. 1 k Štatútu hodnotiacej komisie (PDF, 241.9 KB)
Konsolidované znenie (PDF)