Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Podpora inovácií

Dvojfázová výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike č. SRINRR 1/2020

Výzva (SRINRR 1/2020) (DOCX, 76,3 kB)

Prílohy výzvy (SRINRR 1/2020) (ZIP, 244 kB)

Prílohy žiadosti_výzva (SRINRR 1/2020) (ZIP, 281 kB)

Oblasť výzvy: Priemysel 4.0, Biotechnológie, Kybernetická bezpečnosť

Dátum vyhlásenia prvej a druhej fázy výzvy: 9.1.2020

Termín predkladania žiadostí v rámci prvej fázy výzvy (do): 2.3.2020

Termín predkladania žiadostí v rámci druhej fázy výzvy (do): 30.6.2020

Usmernenie k podaniu žiadosti – Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v  elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadateľ, ktorý je fyzická osoba – podnikateľ, predkladá žiadosť vrátane jej príloh v listinnej podobe.

 

Dvojfázová výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike č. SRINRR 2/2020

Výzva (SRINRR 2/2020) (DOCX, 76,2 kB)

Prílohy výzvy (SRINRR 2/2020) (ZIP, 223 kB)

Prílohy žiadosti_výzva (SRINRR 2/2020) (ZIP, 281 kB)

Oblasť výzvy: Informačné a komunikačné technológie, Energetika, Sociálna oblasť

Dátum vyhlásenia prvej a druhej fázy výzvy: 9.1.2020

Termín predkladania žiadostí v rámci prvej fázy výzvy (do): 2.3.2020

Termín predkladania žiadostí v rámci druhej fázy výzvy (do): 30.6.2020

Usmernenie k podaniu žiadosti – Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v  elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadateľ, ktorý je fyzická osoba – podnikateľ, predkladá žiadosť vrátane jej príloh v listinnej podobe.

 

Vyhodnotenie výsledkov poskytnutých dotácií za rok 2019

Vyhodnotenie výsledkov poskytnutých dotácií za rok 2019 (.pdf, 561 kB)

Zoznam schválených a neschválených žiadostí (.pdf, 438 kB)