Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Mapa expertov pre etiku a reguláciu AI

Jednou z iniciatív CERAI je vytvorenie mapy expertov pre etiku a reguláciu umelej inteligencie ako verejne prístupného zoznamu odborníkov, ktorí sa téme etiky a regulácie AI v nejakej podobe venujú. Táto mapa umožňuje odborníkom pre etiku a reguláciu umelej inteligencie nielen predstaviť svoju prácu širšej verejnosti, ale aj rozšíriť ich poznanie o činnosti a výstupy ostatných lídrov v tejto téme, či prepojiť svoje aktivity s ostatnými aktivitami CERAI.

Filtrovať obsah
Aktívny filter
Meno Stručný popis aktivít Podrobnejšie kurikulum aktivity
Andraško Jozef
Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Aktivity v oblasti regulácie autonómnych vozidiel (publikačná činnosť, výskumná činnosť a lektorská činnosť).
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Právo a ekonómia
Aktivity sú aktuálne: Áno
Bartal Jana
nezávislá expertka
Výskum v spoločenskom chápaní etiky umelej inteligencie. Vzťahy spoločnosti k umelej inteligencii. Problémy zodpovednosti.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Komárno
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Nie
Belovičová Silvia
PKO Bank Polski
Regulácia využívania AI v bankovníctve a platobných službách. Člen stálej komisie pre etiku a reguláciu AI.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Právo a ekonómia
Aktivity sú aktuálne: Áno
Bieliková Mária
Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Predsedníčka nezávislej Stálej komisie pre etiku a reguláciu AI zriadenú MIRRI SK. Členka tímu pre etiku a ľudské hodnoty KInIT. Členka expertnej skupiny EK pre AI (Etické usmernenia pre dôveryhodnú AI, 2018-2020).
Druh inštitúcie: Vedecké inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Budinská Ivana
Ústav informatiky SAV
Prednášky na tému roboetika a publikovanie v oblasti roboetika. Etické využívanie dronov (mimo vojenských účelov). Člen pracovných skupín CERAI. Etické otázky v rámci projektov HE.
Druh inštitúcie: Vedecké inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Bílik Peter
Anasoft APR s.r.o
Vývoj a implementácia Smart Industry systému využívajúceho prvky AI. Člen stálej komisie pre etiku a reguláciu AI.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie, Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Chlipala Miroslav
Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala
Právne služby týkajúce sa rôznych aspektov umelej inteligencie, najmä príprava zmlúv, odborných stanovísk a vyjadrení k otázkam umelej inteligencie a práva. Člen stálej komisie pre etiku a reguláciu AI.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Právo a ekonómia
Aktivity sú aktuálne: Áno
Daňko Martin
Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Venujem sa problematike elektronických komunikácií a ich vplyvu na elektronické služby verejného aj súkromného sektora.
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Právo a ekonómia
Aktivity sú aktuálne: Áno
Dobeš Marek
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Prednášky študentom na UPJŠ a PU - okrem iného v oblasti etiky UI, tvorba modelov strojového učenia so zameraním na biologické a psychické procesy.
Druh inštitúcie: Vedecké inštitúcie
Mesto: Košice
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Áno
Démuth Andrej
Univerzita Komenského
Filozofická analýza senzorických a decíznych procesov ľudí a umelej inteligencie
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Áno
Gallo Peter
Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
Etika a využite AI v riadení organizácie, controlligu. Člen stálej komisie pre etiku a reguláciu AI.
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Prešov
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Právo a ekonómia
Aktivity sú aktuálne: Áno
Glasa Jozef
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Analýza etických aspektov implementácie AI v medicíne a v zdravotníctve, vrátane biomedicínskeho výskumu a klinických skúšaní. Činnosť etických komisií, etické otázky zdravotných politík (národných a medzinárodných). Etické a odborné aspekty zdravotníckej legislatívy. Prednosta Ústavu zdravotníckej etiky a vedúci Katedry klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, predseda Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR.
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Áno
Gogora Andrej
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Centrum digitálnych humanitných vied FF UKF v Nitre
Výskum v oblasti digitálnych humanitných vied. Digitálne kolekcie, archívy a repozitárne systémy. Pedagogická činnosť v oblasti počítačovej a informačnej etiky.
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Nitra
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Áno
Gyurasz Zoltán
Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Výskum v oblasti "Modality regulácie nových technológií" a "Právne, filozofické a spoločenské aspekty aplikácie umelej inteligencie". Pedagogická činnosť v oblasti Teórie práva a Právnej informatiky. Spoluriešiteľ projektov s názvom „Právne aspekty využívania umelej inteligencie v zdravotníctve“ a "Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel". Externá spolupráca s IEEE Transactions on Technology and Society (IEEE-TTS).
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie, Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Právo a ekonómia
Aktivity sú aktuálne: Áno
Gál Tomáš
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave
Externé poradenstvo, vedenie seminárov, vedenie záverečných a ročníkových prác
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy, Informatika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Hatala Lukáš
Neuromorphics Europe o.z.
Výskum a vývoj neuromorfnych AI systémov. Člen stálej komisie pre etiku a reguláciu AI.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie, Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Hrehová Daniela
Technická univerzita v Košiciach, Ústav jazykov, spoločenských vied a športu, Oddelenie spoločenských vied
Predmet Spoločenské vedy a technika ako súčasť kurikula vybraných študijných programov FEI TUKE s obsahovým zameraním na inžiniersku etiku a etiku umelej inteligencie. Členka stálej komisie pre etiku a reguláciu AI.
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Košice
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Áno
Husovec Martin
London School of Economics and Political Science
Akademik, výskum v oblasti digitálnych služieb. V minulosti radil rôznym inštitúciám po svete v oblasti regulácie AI a iných technológií.
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Londýn
Oblasť expertízy: Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Právo a ekonómia
Aktivity sú aktuálne: Áno
Hvorecký Juraj
Filosofický ústav AV ČR
Etika autonómnych vozidiel, využitie robotov v sociálnych službách, etika vojenskej robotiky
Druh inštitúcie: Vedecké inštitúcie
Mesto: Praha
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Áno
Jančárik Peter
Seesame
Projekty a kampane so širším pozitívnym spoločenským prínosom. Spolupráca na projektoch v oblasti automatizácie merania sentimentu na sociálnych sieťach s využitím AI. Projekt Konšpirátori.sk, ktorý je verejnou databázou dezinformačných webov a ponúka inzerentom možnosť vyradiť svoju reklamu z takýchto stránok.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Áno
Jucha Tomáš
AmCham Slovakia
Návrhy verejných politík v digitálnej oblasti a oblasti zdravotníctva. Analýza a adresovanie eticko-spoločenských aspektov umelej inteligencie.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy, Právo a ekonómia
Aktivity sú aktuálne: Áno
Kasanický Ivan
Partners Group SK
Návrh usecasov pre využitie ML modelov a AI v praxi. Podpredseda stálej komisie pre etiku a reguláciu AI.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Koctúr Tomáš
Deutsche Telekom IT & Telecommunications s.r.o., Košice
Výskum a vývoj riešení využívajúcich UI, hlavná oblasť spracovanie prirodzeného jazyka (NLP). Člen stálej komisie pre etiku a reguláciu AI.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Košice
Oblasť expertízy: Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Kolesárová Mária
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Člen výskumného tímu v rámci medzinárodného projektu "(New) ethical and social challenges of digital technologies in the healthcare domain". Croatia Science Foundation Installation Research Project (UIP-2019-04) a "Digital healthcare ethics laboratory".
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy, Zdravotníctvo a oblasť medicíny
Aktivity sú aktuálne: Áno
Le Gall Maláková Martina
Gaia-X Hub Slovakia
Aktivity Gaia-X smerujú predovšetkým k problematikám, ktoré riešia jednotlivé pracovné skupiny. Jedná sa o predovšetkým pracovné skupiny Industry, Energy, Mobility, Finance a ďalšie. Člen stálej komisie pre etiku a reguláciu AI.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie, Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy, Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika, Právo a ekonómia
Aktivity sú aktuálne: Áno
Mesarčík Matúš
Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Kempelenov inštitút inteligentných technológii
Vyučovanie seminárov o regulácií nových technológií a umelej inteligencii v rámci predmetu Právo informačných a komunikačných technológií. Člen tímu pre etiku a ľudské hodnoty KInIT.
Druh inštitúcie: Univerzity a školy, Vedecké inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy, Právo a ekonómia
Aktivity sú aktuálne: Áno
Móro Robert
Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Výskum v doméne dezinformácií a ich šírenia v online prostredí (detekcia dezinformácií, podpora fact-checkovania pomocou metód umelej inteligencie). Auditovanie adaptívnych (odporúčacích) algoritmov na online platformách a automatizácia týchto auditov.
Druh inštitúcie: Vedecké inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Novohradská Jana
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Expertná poradkyňa pre projekt AEQUITAS, Gender Equality Rapporteur pre CAI pri Rade Europy, Artificial Intelligence and Women in Digital Policy Consultant OECD. Agenda tvorby testovacích a experimentálnych zariadení ako certifikačných a štandardizačných entít. Digitálny humanizmus, identifikácia a odstraňovanie predsudkov, či už rodových alebo iných spoločensky škodlivých predsudkov, z AI systémov.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie, Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika, Právo a ekonómia
Aktivity sú aktuálne: Áno
Nováková Františka
Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Výučba predmetu Informačná etika. Dizertačná práca na tému Informačná etika v teórii a praxi informačných interakcií. Výskum používateľa a vnímanie jeho postavenia v online priestore - tzv. "depersonalizácie," Teoretické základy informačnej etiky a jej história, súkromie v online priestore, ochrana informácií a kultúrny kontext, hodnotovo senzitívny dizajn, cenzúra a sloboda slova v knižnici, knižničná etika, open source software.
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Nie
Oreško Štefan
Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Odborné posudzovanie inteligentných technológii z pohľadu etiky. Výskumná a popularizačná činnosť v oblasti AI etiky a dátovej etiky.
Druh inštitúcie: Vedecké inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Áno
Pascucci Matteo
Filozofický ústav SAV
Logic and Responsibility in Artificial Intelligence. I am working in the following areas: use of formal logic to develop tools for AI-assisted normative reasoning; ethical assessment of new technologies; analysis of notions of responsibility for AI.
Druh inštitúcie: Vedecké inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy, Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Pikus Miroslav
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Mimopracovné aktivity a publikácie v oblasti dosahu IT na spoločnosť a etiku IT a AI
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie, Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Podroužek Juraj
Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Vedúci tímu pre Etiku a ľudské hodnoty KInIT. Odborné posudzovanie inteligentných technológii z pohľadu etiky. Výskumná a popularizačná činnosť v oblasti AI etiky, dátovej etiky a etiky IT. Člen stálej komisie pre etiku a reguláciu AI.
Druh inštitúcie: Vedecké inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie, Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Áno
Semanišin Gabriel
Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Garant študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia, vzdelávanie, výskum, aplikovaný výskum a spolupráca s praxou. Členstvo v komisii AI na MZ SR. Člen správnej rady Centra pre umelú́ inteligenciu.
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Košice
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie, Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Sinčák Peter
Technická univerzita v Košiciach
Hlboké neurónové siete
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Košice
Oblasť expertízy: Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Srba Ivan
Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Výskum a vývoj riešení využívajúcich techniky umelej inteligencie (predovšetkým strojové učenie a spracovanie prirodzeného jazyka) s doménovým zameraním na boj s dezinformáciami. Člen Executive board projektu CEDMO (Central Europe Digital Media Observatory), ktorého cieľom je podporiť pôsobenie fact-checkerov na Slovensku, Česku a v Poľsku aj s využitím techník umelej inteligencie.
Druh inštitúcie: Vedecké inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Steinerová Jela
Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Výskumy informačnej etiky, digitálnej etiky, informačnej gramotnosti, informačného správania a informačnej ekológie. Výskumný projekt VEGA, kurzy informačnej etiky, informačného správania na Univerzite Komenského, FiFUK, KKIV
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Áno
Svetoň Ľuboš
nezávislý expert
Monitoring a analýza postojov tvorcov a odborníkov na umelú inteligenciu k AI, ako aj postojov ostatnej populácie k AI najmä v mediálnom priestore. Člen stálej komisie pre etiku a reguláciu AI.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie, Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Áno
Šantavý Peter
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Výskumná činnosť v oblasti bezpečnosti a etiky súčasných systémov umelej inteligencie i viacerých teoretických aspektov všeobecnej umelej inteligencie smerujúcej k superinteligencii. Monografia: Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán?
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy, Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Šašinka Erich
EEA s.r.o.
Výskum a vývoj riešení využívajúcich UI (medicína, pedagogika, filozofické aspekty). Člen stálej komisie pre etiku a reguláciu AI.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie, Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy, Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Šimko Jakub
Kempelenov Inštitút Inteligentných Technológií
Audit odporúčacích algoritmov sociálnych médií metódou čiernej skrinky. Vyhodnocovanie fenoménov s potenciálne negatívnym dopadom na spoločnosť, napríklad tendencie šírenia dezinformácií.
Druh inštitúcie: Vedecké inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Takáč Martin
Centrum pre kognitívnu vedu, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Výuka predmetu súvisiaceho s etikou AI. Členstvo v Stálej komisii pre etiku a reguláciu umelej inteligencie. Mediálne výstupy na tému etiky inteligentných technológií
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Tamajka Martin
Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Výskum metód dôveryhodnej umelej inteligencie. Výskum metód na zvýšenie transparentnosti modelov AI a predikcií týchto modelov. Výskum zvyšovania robustnosti modelov s použitím vysvetliteľnosti.
Druh inštitúcie: Vedecké inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Ujháziová Renáta
IBM Slovensko, spol. s r.o.
Odborný konzultant a pre etiku a reguláciu a člen stálej komisie pre etiku a reguláciu AI.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Košice
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie, Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika
Aktivity sú aktuálne: Áno
Vacek Daniela
Filozofický ústav SAV, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Výskum v oblasti zodpovednosti (morálnej, právnej) za neželané dôsledky kauzálneho pôsobenia umelej inteligencie.
Druh inštitúcie: Univerzity a školy, Vedecké inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie, Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Áno
Višňovský Emil
Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Vyučovanie kurzu "Filozofia umelej inteligencie" na FiF UK a FMFI UK
Druh inštitúcie: Univerzity a školy
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie, Regulácia umelej inteligencie
Odbory expertízy: Humanitné a spoločenské vedy
Aktivity sú aktuálne: Áno
Zeman Marek
Tatra banka, a.s.
Vyhľadávanie, implementácia a prevádzkovanie riešení s umelou inteligenciou a vyhľadávanie nových technológii pre klientov finančných inštitúcii. Hlasová a tvárová biometria.
Druh inštitúcie: Neakademické inštitúcie
Mesto: Bratislava
Oblasť expertízy: Etika umelej inteligencie
Odbory expertízy: Informatika, Technické a prírodné vedy, Matematika, Financie
Aktivity sú aktuálne: Áno