Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Platforma inovatívnych riešení

Na základe schváleného Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022 realizuje sekcia digitálnej agendy MIRRI projekt, ktorý povedie k vytvoreniu platformy inovatívnych riešení.

Základným kameňom tohto projektu je špecializovaná platforma využívajúca prvky crowdsourcingu. Princípom takejto platformy je zverejnenie dopytu po riešení problému na stránke a následné finančné ocenenie ponúknutých riešení externými riešiteľmi. Na rozdiel od bežného obstarávania sa oceňujú už vypracované riešenia, a teda nie najlepšia ponuka na budúcu dodávku. Zadávateľ dopytu tak získa v relatívne krátkom čase a s minimálnym rizikom námet na riešenie konkrétneho problému.

Východiskom projektu je štúdia uskutočniteľnosti, ktorá načrtla základné rámce fungovania projektu. Štúdia definuje základnú sadu nástrojov, ktorá dokáže za relatívne malých, až zanedbateľných investícií a v prekvapivo krátkom čase dramaticky zvýšiť schopnosť verejnej správy využívať inovácie. Práva nízka schopnosť verejnej správy inovovať je dnes veľkým problémom, ktorý spôsobuje zdĺhavé a menej efektívne hľadanie riešení.

Príkladom dobre fungujúceho projektu v réžii verejných inštitúcií je platforma www.challenge.gov, ktorá priamo stimuluje vyhľadávanie a výskum inovácií pre rôzne agentúry administratívy USA. Okrem toho, že tieto verejné platformy ponúkajú relatívne lacný a bezpečný spôsob generovania inovácií, prinášajú tak aj nepriame ekonomické benefity. Tie sú postavené najmä na podpore malých inovatívnych tímov, ktoré vďaka získaniu ocenenia rýchlo dokážu získať nových investorov a prudko rásť. To následne posilňuje inovatívny charakter celej ekonomiky.

Štúdia uskutočniteľnosti - Platforma inovatínych riešení (PDF, 1.63 MB)