Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Archív výziev

Výzva SRIN č. 6/2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky zverejňuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slovenskej republike v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií  uplatniteľných v praxi.

Výzva SRIN č. 6/2021

Povinné prílohy:

 

Ďalšie prílohy:

OZNAM: Zoznam schválených a neschválených žiadosti (PDF, 518, kB)


 

Dvojfázová výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike č. SRINRR 4/2019

Oblasť výzvy: Informačné a komunikačné technológie, Energetika, Sociálna oblasť

Dátum vyhlásenia prvej a druhej fázy výzvy: 26.6.2019

Termín predkladania žiadostí v rámci prvej fázy výzvy (do):  26.7.2019

Termín predkladania žiadostí v rámci druhej fázy výzvy (do): 27.9.2019


 

Dvojfázová výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike č. SRINRR 5/2019

Oblasť výzvy: Priemysel 4.0, Biotechnológie, Kybernetická bezpečnosť

Dátum vyhlásenia prvej a druhej fázy výzvy: 26.6.2019

Termín predkladania žiadostí v rámci prvej fázy výzvy (do): 26.7.2019

Termín predkladania žiadostí v rámci druhej fázy výzvy (do): 27.9.2019