Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Aktuálne schémy de minimis

1. Schéma podpory projektov experimentálneho vývoja inovácií v Slovenskej republike (schéma podpory de minimis) DM - 19/2018 (712 kB) (PDF, 712.68 KB)

Hlavné oblasti na poskytnutie pomoci pre oprávnené projekty v schéme de minimis:

 1. Smart cities.
 2. Priemysel pre 21. storočie, inteligentné inovácie v priemysle, kreatívny priemysel.
 3. Internet vecí (IoT).
 4. Cloudové technológie, big data a analytika, oblasť kybernetickej bezpečnosti.
 5. Robotizácia, pokročilé roboty a automatizácia.
 6. Systémy umelej inteligencie a jej komponenty.
 7. Vývoj dopravných prostriedkov pre 21. storočie, inteligentné a autonómne dopravné systémy, vývoj alternatívnych pohonov a ich komponentov.
 8. Nanotechnológie, biotechnológie a vývoj nových materiálov.
 9. Práca 4.0 – technológie pre moderný systém prípravy pracovníkov na povolania v súčasnosti a blízkej budúcnosti, technológie na celoživotné vzdelávanie.

Súvisiace odkazy:

Obchodný vestník (PDF, 4,53 MB)

Štátna pomoc 

2. Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike (schéma pomoci de minimis) DM – 3/2017 v znení dodatku č. 1 (727 kB) (PDF, 727.92 KB)

Hlavné oblasti na poskytnutie pomoci pre oprávnené projekty v schéme pomoci de minimis:

 1. Digitalizácia správy obce/mesta, služieb obyvateľom a verejná bezpečnosť.
 2. Manažment odpadov.
 3. Manažment vody.
 4. Manažment energií.
 5. Manažment dopravy.
 6. Internet vecí.
 7. Manažment pôdy, potravinová bezpečnosť a biohospodárstvo,
 8. Infraštruktúra sociálnych a zdravotníckych zariadení vo vlastníctve obce/mesta.
 9. Ostatné, najmä:
  • Online výučba zamestnancov obcí/miest, špecializácia a profesionalizácia zamestnancov obcí/miest.
  • Snímanie kvality ovzdušia na území obcí/miest.
  • Zdieľanie odborníkov pracujúcich v obciach/mestách – vytvorenie komunikačnej platformy.
  • Online platformy pre zamestnancov v obciach/mestách k ich pracovnej agende.
  • Rozumný priemysel, resp. Priemysel 4.0 a systémy umelej inteligencie, pokiaľ podporený projekt pozitívne ovplyvní budovanie rozumných obcí a miest a kvalitu života na území obce/mesta alebo prímestského regiónu.

Súvisiace odkazy:

Obchodný vestník (PDF, 4,28 MB)

Štátna pomoc

 

Archív

Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v SR (717 kB) (PDF, 717.71 KB)

Súvisiace odkazy:

Obchodný vestník (PDF, 4,28 MB)

Štátna pomoc