Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Kancelária pre širokopásmové pripojenie – Broadband Competence Office

Finálna verzia štúdie uskutočniteľnosti – 28.4.2023

Dokument štúdie uskutočniteľnosti

Odpoveď MIRRI k odporúčaniu UHP

Hodnotenie ŠU zo strany Útvaru hodnoty za peniaze (UHP)


Verejná prezentácia – 31.3.2023

Podklady (Prezentácia výsledkov mapovania 2022 a zapracovania pripomienok do štúdie uskutočniteľnosti Národného plánu širokopásmového pripojenia (Aktualizovaná prezentácia ŠU).
<!–
Podklady z verejnej prezentácie výsledkov Mapovania 2022 (Výsledky mapovania 2022) a zapracovania pripomienok do štúdie uskutočniteľnosti Národného plánu širokopásmového pripojenia z 31.3.2023 (Aktualizovaná ŠU).
–>


Dovoľujeme si Vás pozvať na verejnú prezentáciu výsledkov mapovania 2022 a štúdie uskutočniteľnosti Národného plánu širokopásmového pripojenia, ktoré sa uskutoční online 31.3.2023 o 10:00 cez MS TEAMS.

Na prezentáciu sa pripojíte cez tento odkaz: Pripojenie ku schôdzi na MS Teams


Štúdia uskutočniteľnosti pre verejnosť a hodnotenie UHP – 24.3.2023

Aktuálna verzia Štúdie uskutočniteľnosti s CBA analýzou

Štúdia uskutočniteľnosti a CBA


Otvorenie verejného pripomienkovania štúdie uskutočniteľnosti Národného plánu širokopásmového pripojenia:

Prosíme o zaslanie všetkých pripomienok do 10.2.2023 (záver pracovného dňa).

V prípade otázok prosím kontaktujte BCO: broadband@mirri.gov.sk


Aktuálne k mapovaniu:

Vyplnenú tabuľku k mapovaniu a verejnej konzultácii 2022 za vlastníka sietí elektronických komunikácií prosím odovzdať do konca januára 2023.

Pre odovzdanie vyplnenej tabuľky údajov za operátorov kontaktuje prosím BCO kanceláriu. Pre operátorov je prípravené bezpečné rozhranie s menom a heslom na ich prihlásenie.

V prípade otázok prosím kontaktujte BCO: broadband@mirri.gov.sk


 

ZAREZERVUJTE SI TERMÍN: Pozvánka na online prezentáciu štúdie uskutočniteľnosti Národného plánu širokopásmového pripojenia

dovoľujeme si pozvať Vás na online prezentáciu štúdie uskutočniteľnosti Národného plánu širokopásmového pripojenia, ktoré sa uskutoční online 20.1.2023 v čase 10:00 – 12:00.

Po pracovnom stretnutí zo 4.11.2022 k mapovaniu prichádzame s prezentáciou, ktorá súvisí s otvorením odbornej diskusie k štúdii uskutočniteľnosti. Štúdia uskutočniteľnosti navrhuje intervencie a implementáciu Národného plánu širokopásmového pripojenia schváleného vo vláde 17.3.2021.

Štúdia uskutočniteľnosti má za úlohu detailnejšie rozpracovať pravidlá, parametre a požiadavky na prípravu dopytových výziev, ako podklad na ich samotnú implementáciu. Podrobnosti intervencií  budú neskôr na základe štúdie uskutočniteľnosti detailne špecifikované v samotných dopytových výzvach, prípadne v schéme štátnej pomoci.

Prípadné pripomienky k vypracovanej štúdii k Národnému plánu širokopásmového pripojenia bude možné vzniesť prostredníctvom online formulára, ktorý bude zverejnený po prezentácii štúdie.

Následne budú pripomienky spracované, vyhodnotené  a v prípade relevantnosti zapracované do štúdie uskutočniteľnosti. O zapracovaní pripomienok budeme informovať v priebehu februára 2023.

Program pracovného stretnutia:

– privítanie,

– predstavenie projektu,

– prezentácia štúdie uskutočniteľnosti,

– diskusia.

 

V prípade záujmu o pracovné stretnutie, prosím, potvrďte svoju účasť na adrese https://forms.office.com/e/xNDakmzX2Q.  Následne Vám zašleme link na pripojenie.


 

Pracovné stretnutie k mapovaniu a verejnej konzultácii 2022

MIRRI SR v spolupráci Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (UREKPS) zorganizovalo 4.11.2022 online pracovné stretnutie k spusteniu mapovania a verejnej konzultácie dostupnosti vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia ku koncu 2022.

Dosiahnutie cieľov v oblasti pokrytia územia Slovenskej republiky prístupom k širokopásmovému pripojeniu bude v súlade s NBP vyžadovať aj podporné opatrenia na úrovni štátu. Jedným z nevyhnutných predpokladov na uskutočnenie týchto opatrení sú detailné a aktuálne informácie o stave dostupnosti širokopásmového pripojenia a plánov rozvoja podnikov, ktoré pôsobia na tomto trhu.

Dlhodobý cieľ Európskej únie v záujme zvyšovania konkurencieschopnosti krajiny a zlepšovania životných podmienok obyvateľov je zabezpečenie pokrytia územia a dostupnosti vysokorýchlostného pripojenia k internetu pre všetkých obyvateľov EÚ – bez ohľadu na geografickú polohu ich domácností. Vyplýva to aj z oznámenia Európskej komisie z roku 2021 s názvom Digitálny kompas do roku 2030: Digitálne desaťročie na európsky spôsob.

Získané údaje sa použijú pri príprave financovania a realizácii vhodných intervenčných opatrení pre zlepšenie dostupnosti širokopásmového pripojenia v rámci vznikajúceho Broadband Competence Office (kancelária pre širokopásmové pripojenie).

Program pracovného stretnutia mapovania a verejnej konzultácie bolo:

  • otvorenie a príhovory
  • predchádzajúce mapovania
  • predstavenie a ciele mapovania a verejnej konzultácie
  • prezentácia priebehu: termíny, technická stránka, požadované dáta
  • diskusia

 

Národný plán širokopásmového pripojenia (NBP) z 2019

MIRRI SR v spolupráci so Žilinskou univerzitou a expertami pripravilo NBP, ktorý bol schválený 16. marca 2021 vo vláde Slovenskej republiky. Cieľom Slovenska v zmysle NBP je pokrytie všetkých domácností (pokrývať budeme tie domácnosti, ktoré nie sú pokryté, ani ich operátori neplánujú pokryť v rámci svojich komerčných plánov)  pripojením s rýchlosťou aspoň 100 Mbit/s pre sťahovanie dát s možnosťou rozšírenia na 1 Gbit/s a subjektov sociálno-ekonomickej interakcie (školy, dopravné uzly, hlavní poskytovatelia verejných služieb, podniky používajúce digitálne služby a pod) pripojením o rýchlosti aspoň 1Gbit/s do konca 2030.

Biele adresy UFB – Mapovanie 2019

V roku 2019 sa uskutočnilo mapovanie na úrovni adries s dôrazom na topológiu, technológiu a poskytovanú maximálnu rýchlosť. Na základe tejto verejnej konzultácie s operátormi sme zistili, že koľko adries na Slovensku je v roku 2019 pokrytých ultra-rýchlym širokopásmovým pripojením (minimálne 100 Mbit/s, rozšíriteľne na 1 Gbit/s) a koľko plánujú operátori pokryť do konca roku 2022. Všetkých adries na Slovensku bolo 1 605 866 adries (podľa registra adries MV SR).

Biele miesta NGA – Memorandum 2018

V prvej polovici roka 2021 vyhodnotilo MIRRI Memorandá o spolupráci z roku 2018 medzi štátom a operátormi na pokrytí bielych miest (obcí) internetom technológiou NGA (pokrytie min. 50% intravilánu obce s downloadom 30 Mbit/s).  Do konca roka 2020 mali byť pokryté všetky obce internetom s NGA. Na základe aktuálnych údajov od operátorov a overovania zo strany dostupných údajov bolo začiatkom 2021 nepokrytých 21 obcí na území Slovenska.“

Predchádzajúce verejné konzultácie a mapovania (pred rokom 2019)
http://informatizacia.sk/verejna-konzultacia-nga-bielych-miest/22861s


 

Pripojenie pre konkurencieschopný jednotný digitálny trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti

Európska komisia schválila v septembri 2016 stratégiu Pripojenie pre konkurencieschopný jednotný digitálny trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti.

Cieľom dokumentu je:

  • vybudovať vysokovýkonné internetové pripojenie na jednotnom digitálnom trhu
  • stanovenie vízie a cieľov budúceho internetového pripojenia na jednotnom digitálnom trhu (gigabitové pripojenie, vysokorýchlostné pripojenie 5G, zlepšené pripojenie vo vidieckych oblastiach)
  • dosiahnutie gigabitového internetového pripojenia pre jednotný digitálny trh (vhodný regulačný rámec pre pripojenie,   Akčný plán pre zavádzanie 5G, verejná podpora investícií,  Wi-Fi pre Európu, sprievodné opatrenia na podporu internetového pripojenia a konvergencie)

Hlavné zámery rozvoja širokopásmového pripojenia

Základným rámcom zohľadňovaným pri budovaní a používaní širokopásmových pripojení je dosiahnuť úplné pokrytie vysokorýchlostným pripojením na internet s rýchlosťou 30 Mbit/s a príprava na dosiahnutie cieľa týkajúceho sa predplatenia vysokorýchlostného internetového pripojenia s rýchlosťou vyššou 100 Mbit/s. Dlhodobý cieľ – zaručiť, aby do roku 2020 malo 50 % domácností prístup k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou nad 100 Mbit/s – nebol zahrnutý, a to hlavne z dôvodu, že jeho splnenie nie je možné zaručiť.

Ďalšie súvisiace dokumenty a informácie:

Zoznam obcí Slovenska, ktoré v súčasnosti nie sú pokryté internetom s rýchlosťou min 30Mbit/s (PDF)