Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Informácie o komisii

Výskum, vývoj a nasadzovanie nástrojov umelej inteligencie (AI) môžu byť novou hybnou silou napredovania našej spoločnosti. Prinášajú však so sebou nielen množstvo nových príležitostí, ale aj isté riziká. Tie nám hrozia vtedy, ak tento proces nedokážeme viesť smerom k spoločensky zodpovedným riešeniam orientovaným na človeka.

Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie (CERAI), ktorá je nezávislým odborným a poradným orgánom zriadeným Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vznikla dňa 2. novembra 2020.

Úloha komisie spočíva v posudzovaní etických, sociálno-spoločenských a právnych otázok súvisiacich s výskumom, vývojom, nasadzovaním a používaním technológií využívajúcich prvky a systémy AI. Pozri viac k východiskám a zameraniu CERAI.

Komisia sa v rámci svojich aktivít snaží aj o prepojenie expertov v oblasti etiky a regulácie AI. Pozri viac k mape expertov.

 

Novinky

20.6.2023 – CERAI schválilo Stanovisko k dôležitosti zodpovedného prístupu pri nasadzovaní umelej inteligencie v podmienkach slovenskej verejnej správy

20.6.2023 – CERAI schválilo Stanovisko k etickým otázkam generatívnej umelej inteligencie a veľkých jazykových modelov

Stanovisko k etickým otázkam generatívnej umelej inteligencie a veľkých jazykových modelov (v angličtine)

23.6.2022 – CERAI zverejnila Mapu expertov

16.5.2022 – CERAI schválilo Stanovisko k testovaniu AI systémov v kontexte AIA

26.4.2022 – CERAI schválilo Stanovisko k neuromorfným systémom v kontexte AIA

28.3.2022 – CERAI schválilo Stanovisko k aktualizovanej definícii umelej inteligencii v AIA

29.3.2022 – CERAI schválilo Stanovisko k častiam návrhu AIA týkajúcich sa zakázaných (Red lines) praktík a vysokorizikových systémov umelej inteligencie

22.2.2022 – CERAI schválila Aktualizácia plánu iniciatív CERAI pre 2022

22.2.2022 – CERAI schválila Stanovisko k vybraným otázkam k Aktu o umelej inteligencii

22.2.2022 – CERAI vyhodnotila činnosť za rok  2021

14.12.2021 – CERAI schválila Stanovisko CERAI k otazkam MIRRI

29.11.2021 – CERAI zverejnila výzvu k iniciatíve Mapa expertov v oblasti etiky a regulácie AI 

6.7.2021 – CERAI schválila Stanovisko CERAI k návrhu Aktu o umelej inteligencii

25.5.2021 – CERAI schválila Iniciativy pre rok 2021

25.5.2021 – CERAI schválila Východiská a zameranie komisie

25.5.2021 – CERAI zvolila za svojho podpredsedu Ivana Kasanického

29.4.2021 – CERAI v diskusii sformulovalo názor na legálny framework AI vyplnením dotazníka do konzultácie CAHAI (Ad hoc Committee on AI of the Council of Europe)

22.1.2021 – členovia CERAI pripomienkovali dokument “Slovak Republic comments on revised first draft of the Recommendation on the Ethics of AI (UNESCO)”

19.1.2021 – CERAI zvolila za svoju predsedníčku Máriu Bielikovú

2.11.2020 – Zriadenie Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie (CERAI)

 

Dokumenty

 

Kontakt

Email: cerai@mirri.gov.sk