Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Superpočítače

Superpočítačové systémy, formálne označované ako vysokovýkonné výpočty (high performance computing – HPC), sú predmetom intenzívneho rozvoja. Potenciál vysokovýkonných počítačov je obrovský a ich využitie nám môže napomôcť k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Tradičným lídrom sú Spojené štáty americké, novým vyzývateľom je Čínska ľudová republika a zobúdzajúcim sa novým účastníkom pretekov je Európska únia.

Európska komisia založila európsky spoločný podnik na rozvoj vysokovýkonných výpočtov EuroHPC Joint Undertaking, ktorý má dobehnúť zaostávanie Európy v oblasti superpočítačov. Slovensko je súčasťou tohto konzorcia. SR sa zmluvne zapojila do spoločnej iniciatívy na výstavbu jedného z troch superpočítačových centier s výkonom v ráde stoviek petaflop, ktoré bolo otvorené v talianskej Bologni v októbri 2022.

Slovensko a ministerstvo v rámci účasti v spoločnom európskom konzorciu EuroHPC vyvíja aktivity, ku ktorým sme sa zaviazali. V spolupráci s Centrom spoločných činností SAV sme zriadili Národné superpočítačové centrum. V rámci neho sa realizuje slovenská časť európskeho projektu kompetenčných centier pre HPC. Toto kompetenčné centrum pomôže nielen s využitím európskych superpočítačov pri riešení výskumných úloh, ale sprístupňuje vysokovýkonné výpočty aj pre podnikovú sféru a štátnu správu. Národné centrum bude ďalej v spolupráci s univerzitami pripravovať odborníkov pre prax a malým a stredným podnikom poskytne podporu, aby vedeli efektívne využívať potenciál HPC pre svoje podnikanie. Tieto aktivity vyplývajú z Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026, ktorý schválila vláda SR v decembri 2022.

Superpočítač v Pláne obnovy a odolnosti SR

Ministerstvo zabezpečuje realizáciu investície do výstavby veľkého superpočítača, ktorú financujeme z komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti SR.

Štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá mapuje realizáciu superpočítača, ministerstvo zverejnilo v decembri 2022 a prebehlo k nej verejné pripomienkovanie. Výslednú štúdiu po zapracovaní pripomienok aj súvisiaci projektový zámer sú dostupné pre širokú verejnosť: