Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Európske centrá digitálnych inovácií

Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) sú samostatné organizácie alebo koordinované skupiny organizácií (konzorciá) s doplnkovými odbornými znalosťami s neziskovým cieľom, ktoré podporujú spoločnosti – najmä malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou kapitalizáciou alebo verejný sektor v oblasti digitálnej transformácie. Ich vznik vychádza z návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021-2027.

Sú to jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavať sa budú na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné technológie. Malým a stredným podnikom budú poskytovať priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov.

Centrami digitálnych inovácií môžu byť výskumné a technologické organizácie, technické univerzity v spolupráci s priemyselnými združeniami, klastrami, inkubátory či inovačné agentúry.

Na prevádzkovanie centra digitálnych inovácií je potrebné, aby existovala najmodernejšia fyzická infraštruktúra (školiace zariadenia, ukážkové/demonštračné zariadenia, prístup k testovacím a experimentálnym zariadeniam (testbedy). Okrem toho je potrebný personál na poskytovanie služieb zákazníkom.

Na podporu budovania siete európskych centier digitálnych inovácií budú vyčlenené finančné prostriedky z nového priamo riadeného programu Digitálna Európa (DEP) formou grantov. Program Digitálna Európa (DEP) je ústredným prvkom komplexnej odpovede Európskej komisie na výzvu digitálnej transformácie. Je súčasťou návrhu viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027. DEP bude zameraný na posilňovanie kapacít Európy v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností a na zabezpečenie ich plošného využitia v celom hospodárstve a v spoločnosti.

Členské štáty hrajú kľúčovú úlohu pri tvorbe siete európskych centier digitálnych inovácií. Na národnej úrovni musia v otvorenej a transparentnej súťaži vybrať vhodné subjekty, ktoré následne nominujú Európskej komisii. Slovensko by malo vytvoriť sieť troch a viac centier, ktoré budú aktívnou a plnohodnotnou súčasťou európskej siete.

V priebehu nasledujúcich mesiacov bude Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pripravený Informačný deň, kde sa záujemcovia o tento projekt dozvedia doplňujúce informácie o celom projekte, národnej súťaži, aj podmienkach súťaže, ktorú pripravuje Európska komisia. Podrobnosti budú zverejnené na tejto webstránke.

Následne bude počas tretieho kvartálu 2020 pripravená národná súťaž, v ktorej vyberieme subjekty, ktoré budú mať možnosť uchádzať sa o grant z programu Digitálna Európa. Bez úspešného výberu v národnej súťaže nebude možné prihlásiť sa do grantovej výzvy Európskej komisie.

Európska komisia následne ešte v roku 2020 pripraví súťaž, do ktorej sa prihlásia nominované subjekty s cieľom získať finančnú podporu z programu Digitálna Európa. Aktuálne sa počíta so spolufinancovaním zo strany členských štátov vo výške 50% nákladov, o ktoré sa úspešné subjekty budú môcť uchádzať podľa inštrukcií, ktoré budeme zverejňovať priebežne.