Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Životná situácia 10 – Hmotná núdza

Opis životnej situácie

Hmotná núdza je stav, keď súhrnný príjem členov domácnosti nedosahuje hranicu životného minima a členovia domácnosti nemajú žiadne iné zdroje a možnosti príjmu. Takéto domácnosti si môžu podať žiadosť o dávku v hmotnej núdzi. Žiadosť je v súčasnej dobe dostupná aj v elektronickej podobe, avšak na získanie dávky je potrebné predložiť množstvo príloh.

Dávka v hmotnej núdzi pozostáva z viacerých podskupín. Každá z týchto podkategórií sa hodnotí počas posudzovania žiadosti. Konečný súčet dávky je kumulatívny za každú uplatniteľnú kategóriu. Medzi tieto posudzované kategórie patrí napríklad starostlivosť o dieťa alebo bývanie.

Žiadatelia o dávku v hmotnej núdzi môžu dostať takzvaný aktivačný príspevok. Aby mal daný člen domácnosti nárok na aktivačný príspevok, musí vykonávať verejnoprospešné práce alebo iné podobné činnosti v rozsahu 64 hodín mesačne. Ak má daná osoba uzatvorenú pracovnú zmluvu, účasť na verejnoprospešných prácach nie je vždy požadovaná. V takýchto prípadoch však musí byť predložený doklad o odpracovaných hodinách na miestnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ľudia, ktorí žiadajú o dávku v hmotnej núdzi, sú podporovaní pri hľadaní zamestnania. Pre takéto situácie existuje špeciálny príspevok, ktorý má poskytnúť dodatočnú podporu počas obdobia trvania zmluvy, nie však dlhšie ako 18 mesiacov.

Obce taktiež poskytujú pomoc v hmotnej núdzi, ktorá môže byť vo forme finančnej pomoci, ale aj materiálnej pomoci.

Rozsah životnej situácie

Začiatok Koniec Pre koho?
Životné situácie - začiatok Životné situácie - koniec Životné situácie - pre koho
Som v stave hmotnej núdze, som bez zdroja príjmu Poberám dávku v hmotnej núdzi Občan alebo zahraničná osoba, ktorá spĺňa podmienky: spoločný príjem členov domácnosti je nižší ako životné minimum; členovia domácnosti nemajú žiadne prostriedky alebo si nemôžu zvýšiť príjem; osoby spĺňajú podmienky na udelenie azylu

Customer journey (zákaznícka cesta)

Zákaznícka cesta používateľa pri riešení životnej situácie (JPG, 94 kB)

Prieskumy

*bude sa aktualizovať

Dokumenty a výstupy

Analýza rozsahu životnej situácie ŽS10 Hmotná núdza (XLS, 226 kB)