Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Životná situácia 6 – Presťahovanie

Opis životnej situácie

Životnú situáciu Presťahovanie možno považovať za prirodzené pokračovanie životnej situácie Kúpa a vlastníctvo nehnuteľnosti. Zároveň životná situácia rieši aj proces sťahovania do nehnuteľnosti, ktorej občan nie je vlastníkom.

Trvalý pobyt je dôležitý osobný údaj, ktorý sa používa na identifikáciu osoby v kombinácii s inými osobnými údajmi. Samotná zmena trvalého pobytu je pomerne jednoduchá a ak má občan k dispozícii všetky potrebné doklady, celý proces môže zrealizovať elektronicky. Pri zmene trvalého pobytu však existuje rozsiahly zoznam zainteresovaných strán, ktoré je potrebné o zmene informovať. Tento ťažkopádny administratívny postup si vyžaduje návštevu každého orgánu verejnej správy, s ktorým má občan akýkoľvek vzťah. O zmene trvalého pobytu musia byť informované aj iné subjekty, napríklad finančné inštitúcie, poskytovatelia energií a telekomunikační operátori. Oproti tomu stojí zmena prechodného pobytu, ktorá si nevyžaduje tieto nahlásenia.

V súčasnosti proces funguje tak, že ak chce občan nahlásiť zmenu prechodného alebo trvalého pobytu a získať doklad o novom pobyte, prihlási sa na úrade v mieste svojho nového pobytu. Zmenu prechodného a trvalého pobytu možno nahlásiť osobne alebo elektronicky, avšak v prípade online postupu existujú určité obmedzenia.

Ako bolo uvedené vyššie, najmä zmena trvalého pobytu si vyžaduje od občana značnú investíciu, pokiaľ ide o čas a energiu. Je potrebné zmeniť každý doklad a údaje v registri, ktorý pracuje s jeho trvalým pobytom. Rovnako ako pri zmene mena po uzavretí manželstva by bolo prospešné a veľmi vítané uplatnenie prístupu jedenkrát a dosť.

Rozsah životnej situácie

Začiatok Koniec Pre koho?
Životné situácie - začiatok Životné situácie - koniec Životné situácie - pre koho
Chcem sa presťahovať Mám všetky osobné doklady s novou adresou Občan, ktorý chce zmeniť svoj prechodný alebo trvalý pobyt v rámci SR; alebo ktorý sa chce odhlásiť z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia

Customer journey (zákaznícka cesta)

Rozsah zákazníckej cesty – súčasný stav
Zákaznícka cesta používateľa pri riešení životnej situácie (JPG, 249 kB)

Prieskumy

*bude sa aktualizovať

Dokumenty a výstupy

Analýza rozsahu životnej situácie ŽS6 Presťahovanie (XLS, 228 kB)