Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Životná situácia 7 – Narodenie dieťaťa

Opis životnej situácie

Očakávanie nového rodinného prírastku a jeho príchod na svet sú veľmi emotívne a náročné životné situácie. Preto je vo veľkom spoločnom záujme, aby proces, ktorým musia tehotné ženy a ich rodiny prejsť, bol čo najmenej stresujúci a čo najjednoduchší.

Zákaznícka cesta (customer journey) zachytáva sled aktivít a udalostí životnej situácie Narodenie dieťaťa, týkajúcich sa plnoletej ženy, ktorá na základe doma realizovaného testu zistí, že je tehotná. Po vyšetrení a potvrdení tehotenstva tehotnú ženu  čakajú základné zákonné povinnosti, ktoré potrebuje splniť ešte pred narodením dieťaťa:

  • informovanie zamestnávateľa o tehotenstve,
  • absolvovanie vyšetrení počas tehotenstva,
  • nástup na materskú dovolenku,
  • určenie otcovstva dieťaťa (v prípade nemanželského páru),
  • výber nemocnice a pediatra.

Životná situácia tehotnej ženy v rámci definovanej zákazníckej cesty končí pôrodom dieťaťa.

Rozsah tejto životnej situácie je definovaný tak, aby odrážal výsledky aktuálne prebiehajúcej spolupráce MIRRI, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národného centra zdravotníckych informácií, Sociálnej poisťovne a Ministerstva vnútra SR. Jedny z prvých zmien vyplývajúcich z tejto spolupráce umožnili zavedenie proaktívnych služieb po narodení dieťaťa:

  • proaktívne sa vystaví rodný list dieťaťa a odošle sa na adresu matky,
  • príspevok pri narodení dieťaťa sa vydáva automaticky.

Rozsah životnej situácie

Začiatok Koniec Pre koho?
Životné situácie - začiatok Životné situácie - koniec Životné situácie - pre koho
Plnoletá žena na základe doma realizovaného testu zistí, že je tehotná. Pôrod Plnoletá žena, ktorá zistí, že je tehotná.

TPP, SZČO, študentka, evidovaná na ÚPSVaR.

Customer journey (zákaznícka cesta)

Rozsah zákazníckej cesty – súčasný stav

Narodenie dieťaťa

Zákaznícka cesta používateľa pri riešení životnej situácie (JPG, 74 kB)

Prieskumy

*bude sa aktualizovať

Dokumenty a výstupy

Analýza rozsahu životnej situácie ŽS7 Narodenie dieťaťa (XLS, 224 kB)