Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Archív – ukončené výberové konania

Špecialista internej komunikácie

Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti (Plán obnovy a odolnosti – tím kybernetickej bezpečnosti)

IT architekt kybernetickej bezpečnosti (Plán obnovy a odolnosti – tím kybernetickej bezpečnosti)

Analytik informačných a komunikačných technológií kybernetickej bezpečnosti (Plán obnovy a odolnosti – tím kybernetickej bezpečnosti)

Referent podateľne 

Expert pre medzinárodné a európske politiky a štatistické ukazovatele (index DESI) pre digitálnu oblasť

Expert pre medzinárodné a európske dátové politiky

Asistent/ asistentka štátneho tajomníka

Kontrolný manažér verejného obstarávania

Programový manažér pre Program spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika

Manažér pre metodiku – odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce

Odborný asistent (Regionálne centrá – rôzne mestá)

Senior projektový koordinátor (Regionálne centrá – rôzne mestá)

Manažér pre metodiku implementácie Plánu obnovy a odolnosti

Manažér pre metodiku a implementáciu Plánu obnovy a odolnosti

Manažér verejného obstarávania (Plán obnovy a odolnosti)

Referent pre UX

Projektový manažér pre digitálne inovácie (Plán obnovy a odolnosti)

Bezpečnostný architekt (architektonický tím)

Enterprise architekt (architektonický tím)

Koordinátor architektonickej kancelárie (architektonický tím)

Projektový manažér pre Broadband

Produktový manažér junior (produktový tím)

Produktový manažér senior (produktový tím)

Asistentka štátneho tajomníka

Junior analytik pre agendu národného projektu inteligentnej mobility

Senior analytik pre agendu národného projektu inteligentnej mobility

Junior analytik pre agendu národného projektu inteligentnej mobility (Plán obnovy a odolnosti)

Senior analytik pre agendu národného projektu inteligentnej mobility (Plán obnovy a odolnosti)

Manažér pre riadenie ľudských zdrojov na odbore administratívnych kapacít EŠIF 

Generálny riaditeľ sekcie programov cezhraničnej spolupráce

Projektový špecialista pre agendu prípravy a implementácie Programu Slovensko pre oblasť digitálnej ekonomiky

Projektový koordinátor agendy boja proti dezinformáciám (Plán obnovy a odolnosti)

Referent inovačnej diplomacie v oblasti medzinárodnej podpory výskumu, vývoja a inovácií

Právnik (zastupovanie počas MD/RD)

Senior právnik (Plán obnovy a odolnosti)

Projektový špecialista pre agendu prípravy a implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu

Hodnotiteľ webových sídiel a mobilných aplikácií

Programový manažér pre Program spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko

Manažér verejného obstarávania

Právny špecialista – informatizácia

Právny špecialista – Plán obnovy a odolnosti

Tím architektov – Metodik architektonickej kancelárie

Tím architektov – Biznis architekt

Tím architektov – Cloud architekt

Tím architektov – Koordinátor

Tím analytikov – IT/biznis analytik

Produktový tím – Produktový manažér senior

Produktový tím – Produktový manažér junior

Dátový tím – Expert na dátovú kvalitu

Dátový tím – Expert na Moje údaje

Dátový tím – Expert na analytické údaje (BIG DATA)

Dátový tím – Expert na MASTER DATA MANAGEMENT

BRISK tím – UX Špecialista

IT Recruiter

generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy

generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy

lektor anglického alebo nemeckého jazyka

generálny riaditeľ sekcie ITVS

riaditeľ vládnej jednotky CSIRT

generálny riaditeľ sekcie strategických investícií a analýz (HUB)

generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti

IT dátový a znalostný inžinier

dátový analytik

technologický architekt

data management expert

architekt kybernetickej bezpečnosti 

IT analytik/biznis analytik 

IT tester

integračný manažér

architekt 

projektový manažér pre digitálnu inováciu

analytik otvorených údajov 

architekt otvorených údajov