Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Archív – ukončené výberové konania

  Špecialista internej komunikácie

  Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti (Plán obnovy a odolnosti – tím kybernetickej bezpečnosti)

  IT architekt kybernetickej bezpečnosti (Plán obnovy a odolnosti – tím kybernetickej bezpečnosti)

  Analytik informačných a komunikačných technológií kybernetickej bezpečnosti (Plán obnovy a odolnosti – tím kybernetickej bezpečnosti)

  Referent podateľne 

  Expert pre medzinárodné a európske politiky a štatistické ukazovatele (index DESI) pre digitálnu oblasť

  Expert pre medzinárodné a európske dátové politiky

  Asistent/ asistentka štátneho tajomníka

  Kontrolný manažér verejného obstarávania

  Programový manažér pre Program spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika

  Manažér pre metodiku – odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce

  Odborný asistent (Regionálne centrá – rôzne mestá)

  Senior projektový koordinátor (Regionálne centrá – rôzne mestá)

  Manažér pre metodiku implementácie Plánu obnovy a odolnosti

  Manažér pre metodiku a implementáciu Plánu obnovy a odolnosti

  Manažér verejného obstarávania (Plán obnovy a odolnosti)

  Referent pre UX

  Projektový manažér pre digitálne inovácie (Plán obnovy a odolnosti)

  Bezpečnostný architekt (architektonický tím)

  Enterprise architekt (architektonický tím)

  Koordinátor architektonickej kancelárie (architektonický tím)

  Projektový manažér pre Broadband

  Produktový manažér junior (produktový tím)

  Produktový manažér senior (produktový tím)

  Asistentka štátneho tajomníka

  Junior analytik pre agendu národného projektu inteligentnej mobility

  Senior analytik pre agendu národného projektu inteligentnej mobility

  Junior analytik pre agendu národného projektu inteligentnej mobility (Plán obnovy a odolnosti)

  Senior analytik pre agendu národného projektu inteligentnej mobility (Plán obnovy a odolnosti)

  Manažér pre riadenie ľudských zdrojov na odbore administratívnych kapacít EŠIF 

  Generálny riaditeľ sekcie programov cezhraničnej spolupráce

  Projektový špecialista pre agendu prípravy a implementácie Programu Slovensko pre oblasť digitálnej ekonomiky

  Projektový koordinátor agendy boja proti dezinformáciám (Plán obnovy a odolnosti)

  Referent inovačnej diplomacie v oblasti medzinárodnej podpory výskumu, vývoja a inovácií

  Právnik (zastupovanie počas MD/RD)

  Senior právnik (Plán obnovy a odolnosti)

  Projektový špecialista pre agendu prípravy a implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu

  Hodnotiteľ webových sídiel a mobilných aplikácií

  Programový manažér pre Program spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko

  Manažér verejného obstarávania

  Právny špecialista – informatizácia

  Právny špecialista – Plán obnovy a odolnosti

  Tím architektov – Metodik architektonickej kancelárie

  Tím architektov – Biznis architekt

  Tím architektov – Cloud architekt

  Tím architektov – Koordinátor

  Tím analytikov – IT/biznis analytik

  Produktový tím – Produktový manažér senior

  Produktový tím – Produktový manažér junior

  Dátový tím – Expert na dátovú kvalitu

  Dátový tím – Expert na Moje údaje

  Dátový tím – Expert na analytické údaje (BIG DATA)

  Dátový tím – Expert na MASTER DATA MANAGEMENT

  BRISK tím – UX Špecialista

  IT Recruiter

  generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy

  generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy

  lektor anglického alebo nemeckého jazyka

  generálny riaditeľ sekcie ITVS

  riaditeľ vládnej jednotky CSIRT

  generálny riaditeľ sekcie strategických investícií a analýz (HUB)

  generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti

  IT dátový a znalostný inžinier

  dátový analytik

  technologický architekt

  data management expert

  architekt kybernetickej bezpečnosti 

  IT analytik/biznis analytik 

  IT tester

  integračný manažér

  architekt 

  projektový manažér pre digitálnu inováciu

  analytik otvorených údajov 

  architekt otvorených údajov