Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Zákazky s nízkou hodnotou financované z fondov EÚ

Posledná aktualizácia 30. mája 2023, 9:39

Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy a prieskum informovanosti verejnosti o podpore financovania z eurofondov – aktualizovaná výzva dňa 28.3.2022

Výzva na predkladanie ponúk - AKTUALIZOVANÁ (PDF, 819.14 KB)
Výzva na predkladanie ponúk - AKTUALIZOVANÁ (DOCX, 43.98 KB)
Návrh rámcovej dohody (DOCX, 49.26 KB)
Príloha č.1 Návrhu rámcovej dohody - Opis predmetu zákazky - aktualizovaný (DOCX, 18.75 KB)
Príloha č.2 Návrhu rámcovej dohody - vzor preberacieho a akceptačného protokolu (DOCX, 16.74 KB)

Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy a prieskum informovanosti verejnosti o podpore financovania z eurofondov – aktualizovaná výzva dňa 28.3.2022 (viď. vyššie výzva na predkladanie ponúk)

Výzva na predkladanie ponúk - NEAKTUÁLNA (PDF, 744.55 KB)
Výzva na predkladanie ponúk .docx (DOCX, 44.29 KB)
Návrh rámcovej dohody (DOCX, 49.26 KB)
Príloha č.1 Návrhu rámcovej dohody - Opis predmetu zákazky (DOCX, 18.71 KB)
Príloha č.2 Návrhu rámcovej dohody - vzor preberacieho a akceptačného protokolu (DOCX, 16.74 KB)

Marketingová stratégia komunikácie projektu „Slovensko v mobile“ – predĺžená lehota na predkladanie ponúk do 08.03.2022

Výzva-na-predkladanie-ponúk-s-Prílohou č 1 (DOCX, 85.04 KB)
Príloha č. 2 k Výzve – Prezentácia - Mobilná aplikácia SvM (PDF, 6.71 MB)
Príloha č. 3 k Výzve-Rámcová dohoda s prílohami (DOCX, 60.84 KB)
Príloha č. 4 - Záznam z PTK (PDF, 175.71 KB)
Otázky a odpovede (PDF, 711.69 KB)

Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov

VYZVA NA PREDKLADANIE PONUK (DOCX, 69.33 KB)
Priloha c. 1 k Vyzve-ZMLUVA_OD2.0_NKOD_v2 (DOCX, 92.25 KB)
Priloha c. 2 k Vyzve-Bodovacia tabulka ku kriteriam na vyhodnotenie ponuk (XLSX, 18.51 KB)
Priloha_c_1 k Zmluve_Specifikacia_Diela (DOCX, 514.01 KB)
Priloha_c_2 k prilohe c. 1 Zmluvy_OPZ_KATALOG_POZIADAVIEK_OD2.0-NKOD (XLSX, 158.34 KB)
Priloha_c_2 k Zmluve_Doba_plnenia_Diela_casovy_ harmonogram_sucinnost (DOCX, 31.09 KB)
Priloha_c_3 k Zmluve_Rozpocet_a_ harmonogram_ fakturacnych_milnikov (DOCX, 29.28 KB)
Priloha_c_4 k Zmluve_Zoznam_subdodavetelov (DOCX, 21.05 KB)
Priloha_c_5 k Zmluve_Kategorizacia_vad (DOCX, 28.66 KB)
Priloha_c_6 k Zmluve_Zoznam_pouziteho_ softveru (DOCX, 21.58 KB)

Nasadenie kampane online média pre oblasť Školstvo a Cyklistika.

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 722.42 KB)
Príloha č.1 - Podrobný opis predmetu zákazky (XLSX, 12.29 KB)

Propagácia Operačného programu Slovensko prostredníctvom audio obsahu – AKTUALIZÁCIA ZO DŇA 15.12.2021

Výzva na predkladanie ponúk-„Propagácia Operačného programu Slovensko prostredníctvom audio obsahu“ (PDF, 530.11 KB)
(PDF, 671.63 KB)
Výzva na predkladanie ponúk - "Propagácia Operačného programu Slovensko prostredncítvom audio obsahu" - aktualizácia zo dňa 15.12.2021 (PDF, 334.27 KB)

Marketingová a mediálna stratégia komunikácie projektu „Slovensko v mobile“ – ZRUŠENÁ

Výzva na predkladanie ponúk s Prílohou č. 1 (DOCX, 81.14 KB)
Príloha č. 2 k Výzve – Prezentácia - Mobilná aplikácia SvM (PDF, 6.71 MB)
Príloha č. 3 k Výzve – Rámcová dohoda s prílohami (DOCX, 59.23 KB)
Otázky a odpovede (PDF, 450.7 KB)

Zabezpečenie ponúk a poradenstva vo veci prenájmu administratívnych priestorov pre novovznikajúce regionálne centrá v správe MIRRI SR

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 415.77 KB)
Príloha č. 1 – Bližšia technická špecifikácia priestorov-západ (XLSX, 16.87 KB)
Príloha č. 2 – Bližšia technická špecifikácia priestorov-stred (XLSX, 14.35 KB)
Príloha č. 3 – Bližšia technická špecifikácia priestorov-východ (XLSX, 14.28 KB)
Príloha č. 4 - Požiadavky na priestory za oblasť BOZP a OPP (DOCX, 13.98 KB)
Príloha č. 5 - Návrh na plnenie kritéria (DOCX, 19.62 KB)

Nákup mobilných telefónov

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 583.96 KB)
Príloha 1 - Podrobný opis predmetu zákazky (XLSX, 10.15 KB)

Nákup mobilných telefónov – ZRUŠENIE ZÁKAZKY

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 583.72 KB)
Príloha 1 - Podrobný opis predmetu zákazky (XLSX, 10 KB)

Zabezpečenie tlačovín a tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou ministerstva.

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 511.36 KB)
Príloha 1 Položkový rozpočet (podrobná špecifikácia predmetu zákazky) (XLSX, 21.53 KB)
Príloha 2 Rámcová Dohoda (PDF, 819.22 KB)

Nákup notebookov a príslušenstva

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 586.75 KB)
Príloha 1 Podrobný opis predmetu zákazky (XLSX, 13.56 KB)

Nákup notebookov a príslušenstva – ZRUŠENIE ZÁKAZKY

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 607.91 KB)
Príloha 1 Podrobny opis predmetu zakazky (XLSX, 13.25 KB)

Zabezpečenie výroby a distribúcie 28 video príspevkov na sociálne siete pre potreby propagácie Dunajského nadnárodného programu a programu Stredná Európa – aktualizácia zo dňa 11.11.2020

Výzva na predkladanie ponúk - AKTUALIZÁCIA (PDF, 515.76 KB)
Príloha 1 Špecifikácia predmetu zákazky (DOCX, 23.44 KB)
Príloha 2a Typy video príspevkov (DOCX, 16.71 KB)
Príloha 2b Rešerš Dunajského nadnárodného programu (DOCX, 34.47 KB)
Príloha 2c Rešerš programu Stredná Európa (DOCX, 36.01 KB)

Zabezpečenie výroby a distribúcie 28 video príspevkov na sociálne siete pre potreby propagácie Dunajského nadnárodného programu a programu Stredná Európa – aktualizovaná dňa 11.11.2020 (viď. vyššie výzva na predkladanie ponúk)

Výzva na predkladanie ponúk - NEAKTUÁLNA (DOCX, 32.85 KB)
Príloha 1 Špecifikácia predmetu zákazky (DOCX, 23.44 KB)
Príloha 2a Typy video príspevkov (DOCX, 16.71 KB)
Príloha 2b Rešerš Dunajského nadnárodného programu (DOCX, 34.47 KB)
Príloha 2c Rešerš programu Stredná Európa (DOCX, 36.01 KB)

Prezentácia a zvyšovanie informovanosti o PO7 OPII pre odbornú verejnosť na odbornej konferencii IXPO ARENA 2020 (16-17.04.2020) a technologickom festivale IXPO 2020 (17.-19.04.2020) a prezentácia a zvyšovanie informovanosti o národnom projekte „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ v rámci OP EVS pre odbornú a širokú verejnosť na technologickom festivale IXPO 2020 (17.-19.04.2020) – ZRUŠENÁ ZÁKAZKA

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 410.69 KB)

Prezentácia a zvyšovanie informovanosti o PO7 OPII pre odbornú verejnosť na odbornej konferencii IXPO ARENA 2020 (16-17.04.2020) a technologickom festivale IXPO 2020 (17.-19.04.2020) a prezentácia a zvyšovanie informovanosti o národnom projekte „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ v rámci OP EVS pre odbornú a širokú verejnosť na technologickom festivale IXPO 2020 (17.-19.04.2020)

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 346.66 KB)

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001 akreditovanou osobou a certifikácia systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek STN ISO 37001 akreditovanou osobou a následný dozor nad certifikovaným systémom manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v organizácii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 662.25 KB)

Návrh programu kontinuálneho vzdelávania, zvyšovania povedomia, špecializovaných školení v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS

Vyzva na predkladanie ponuk (PDF, 425.21 KB)
Priloha 1 Specifikacia predmetu zakazky (PDF, 654.93 KB)

Školenie zamestnancov MIRRI

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 561.17 KB)
Príloha 1 - Opis predmetu zákazky (XLSX, 15.79 KB)

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti projektového a procesného riadenia ukončené certifikátom

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 763.07 KB)
Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 763.07 KB)

Zabezpečenie realizácie „Proof of Concept“ vrátane popisu rámca pre hodnotenie a certifikáciu pre národny projekt „Národny systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií – eSMART

Výzva na predkladanie ponúk - Proof of concept (PDF, 402.46 KB)

Zabezpečenie realizácie „Proof of Concept“ vrátane popisu rámca pre hodnotenie a certifikáciu pre národny projekt „Národny systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií – eSMART – ZRUŠENIE ZÁKAZKY

Výzva na predkladanie ponúk - Proof of concept (PDF, 402.52 KB)

Realizácia Pokusu metódou experimentovania pomocou náhodnej kontrolnej skupiny (RCT trials) a tvorba odborných metodických podkladov – pre aplikáciu Behaviorálnych intervencií

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 377.04 KB)
Call for tenders (PDF, 284.04 KB)

Príprava a konzultácie k odbornej časti dokumentácie k verejnému obstarávaniu k projektu „Národný systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií – eSMART“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 359 KB)
Príloha č. 2 Výzvy - Štúdia uskutočniteľnosti (PDF, 3.32 MB)
Príloha Štúdie uskutočniteľnosti (PDF, 284.32 KB)

Webový odborný portál platformy spolupráce zameraný na inteligentnú mobilitu – aktualizácia zo dňa 1.10.2019

Výzva na predkladanie ponúk - AKTUALIZÁCIA (PDF, 920.18 KB)
Príloha č. 3 Vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúk (PDF, 384.35 KB)

Webový odborný portál platformy spolupráce zameraný na inteligentnú mobilitu – aktualizovaná dňa 1.10.2019 (viď. vyššie výzva na predkladanie ponúk)

Výzva na predkladanie ponúk - NEAKTUÁLNA (PDF, 920.08 KB)

Vypracovanie analýzy na predmet zákazky „Pasportizácia zainteresovaných spolupracujúcich subjektov z rôznych sektorov a možných modelov spolupráce v problematike inteligentnej mobility“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 546.3 KB)

Webový odborný portál platformy spolupráce zameraný na inteligentnú mobilitu – ZRUŠENIE ZÁKAZKY

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 792.89 KB)

Príprava expertnej analýzy na splnenie kritérií základnej podmienky v oblasti širokopásmového internetu v  programovom období 2021-2027

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 479.29 KB)

Poskytovanie konzultačných a školiacich služieb v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy STN ISO 37001: 2019 v organizácii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 887.16 KB)

Príprava Horizontálnej štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „Zvýšenie úrovne implementovaných opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe a kritickej infraštruktúre“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 407.23 KB)

Zabezpečenie tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou ministerstva.

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 543.35 KB)
Príloha 1 Podrobný opis predmetu zákazky (XLSX, 18.03 KB)

Návrh scenárov a produkcia 2 hraných TV spotov, 2 hraných videospotov pre videoportály (modifikácia TV spotov) a 2 rozhlasových spotov na tému ´Informatizácia šetrí čas a peniaze´

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 642.69 KB)

Prezentácia a zvyšovanie informovanosti o PO7 OPII pre odbornú verejnosť v rámci propagácie podujatia a aj na samotnom podujatí „Summit Forbes Under 30“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 246.66 KB)

Prezentácia a zvyšovanie informovanosti o inteligentnej mobilite pre odbornú a širokú verejnosť na podujatí, veľtrhu alebo výstave

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 238.46 KB)

Školenie pre zamestnancov ÚPPVII

výzva na predkladanie ponúk (PDF, 514.74 KB)
Príloha č. 1 výzvy - Podrobný opis predmetu zákazky (PDF, 572.04 KB)
Príloha č. 1 výzvy - Podrobný opis predmetu zákazky (XLSX, 14.33 KB)

Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systémov manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 9001: 2015 v organizácii Ministerstvainvestícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 971.33 KB)

Príprava a koordinácia podkladových štúdií pre vyhlásenie 3 (troch) dopytových výziev financovaných z Operačného programu integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 788.42 KB)

Prezentácia a zvyšovanie informovanosti o PO7 OPII pre odbornú verejnosť na podujatí IXPO 2019

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 376.86 KB)

Prezentácia a zvyšovanie informovanosti o PO7 OPII pre odbornú verejnosť na podujatí Security Bratislava 2019

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 495.75 KB)

Návrh scenára a produkcia 1 hraného TV spotu, 1 hraného videospotu pre videoportály a 1 rozhlasového spotu, v súvislosti s plošným rozšírením informačného systému DCOM – 2.etapa (DCOM+)

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 644.89 KB)

Tvorba kreatívnych scenárov videospotov s tematikou využívania eurofondov v oblasti informatizácie

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 624.06 KB)

Školenie a vypracovanie Analýzy v oblasti aplikácie behaviorálnych intervencií v prostredí verejnej správy

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 844.4 KB)
Call for tenders_Training and development of analyzes_BI (PDF, 614.61 KB)

Prezentácia a zvyšovanie informovanosti o PO7 OPII pre odbornú verejnosť na podujatí – Stredoeurópske strategické fórum Chateau Béla 2018

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 406.42 KB)

Zabezpečenie účasti na kongrese ITAPA 2018

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 402.75 KB)

Vytvorenie ekosystému pre projekt „Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 641.93 KB)

Návrh spôsobu zvýšenia inovačnej kapacity verejnej správy v oblasti digitálnych služieb

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 844.4 KB)

Školenie pre zamestnancov ÚPPVII – kybernetická bezpečnosť

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 423.54 KB)
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie vo formáte položkovitého rozpočtu (XLSX, 15.43 KB)

Produkcia videospotov s tematikou využívania eurofondov v oblasti informatizácie

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 692.28 KB)

Tvorba kreatívnych scenárov videospotov s tematikou využívania eurofondov v oblasti informatizácie

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 521.8 KB)

Spracovanie koncepcie analytického spracovania a využitia údajov vo verejnej správe

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 451.24 KB)

Podpora pre realizáciu projektov pre využívanie otvorených dát

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 283.85 KB)

4. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre EŠIF

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 257.67 KB)
Opis predmetu zákazky (PDF, 257.67 KB)

Vyhodnotenie dátovej kvality pre informačné systémy vo verejnej správe

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 370.14 KB)

Príručka pre využitie implementácie GDPR vo verejnej správe

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 265.68 KB)

Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 561.7 KB)

Príručka pre využívanie dát k optimalizácii procesov a transformácii organizácií verejnej správy

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 584.41 KB)

Návrh štandardov pre službu Moje dáta a manažment osobných údajov

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 244.44 KB)

Príprava základných rámcov pre tvorbu regulácií a legislatívy v oblasti dát

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 198.42 KB)

Vypracovanie vzorového projektu pre Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 215.91 KB)

„Definovanie komunikačného a vzdelávacieho konceptu a nástrojov a ich aplikovanie v praxi pre podporu manažmentu údajov vo verejnej správe“

Výzva na predkladane ponúk (PDF, 330.99 KB)

„Vypracovanie benchmarku životných situácií z pohľadu behaviorálnych intervencií, používateľskej prívetivosti a zákazníckej skúsenosti“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 876.88 KB)

„Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 272.87 KB)

„Vzdelávanie zamestnancov v oblasti počítačových zručností ukončené certifikátom 2018“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 538.33 KB)

„Vzdelávanie zamestnancov 2018 v oblasti projektového riadenia ukončené certifikátom“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 661.62 KB)

Vypracovanie vzorového projektu pre „Projekty lepšieho využívania dát“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 555.31 KB)

Vypracovanie Zámeru národného projektu OP EVS „Moderný a efektívne riadený úrad“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 516.89 KB)
Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk k zákazke Vypracovanie Zámeru národného projektu OP EVS „Moderný a efektívne riadený úrad” (PDF, 511.35 KB)

Vypracovanie Zámeru národného projektu OP EVS „Moderný a efektívne riadený úrad“ – výzva je ZRUŠENÁ

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 515.03 KB)

Centrálny dátový model verejnej správy a plán jeho realizácie

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 357.13 KB)

Aktualizácia riadiacej dokumentácie pre spracovanie štúdie uskutočniteľnosti a analýzy nákladov a prínosov pre projekty informatizácie verejnej správy

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 273.45 KB)

Tvorba kreatívnych scenárov videospotov s tematikou využívania eurofondov v oblasti informatizácie

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 518.42 KB)

Produkcia videospotov s tematikou využívania eurofondov v oblasti informatizácie

Výzva na predkladanie ponuk (PDF, 690.67 KB)

Návrh novej stratégie a ďalšieho postupu projektu „Národný broadband“ v súlade s novými cieľmi európskej komisie pre rozvoj internetovej konektivity do roku 2025

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 166.69 KB)

Vypracovanie vzorovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná pre možné vykonanie auditu vybraných služieb vládneho cloudu

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 548.71 KB)

Vypracovanie návrhu metodiky pre stanovenie kvality a dôveryhodnosti cloudových služieb v tzv. „hybridnom cloude“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 436.24 KB)

Školenie – Jemné zručnosti a predstavenie vízií a cieľov jednotlivých sekcií MIRRI

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 255.79 KB)
Opis predmetu zákazky (XLSX, 16.2 KB)

Štúdia možností a potenciálu technológie „blockchain“ pri zlepšovaní eGovernment riešení

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 407.86 KB)

Koncepcia riadenia IT aktív vo verejnej správe SR

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 289.2 KB)

Záverečná konsolidácia údajov z verejných konzultácií s telekomunikačnými operátormi za účelom pokrytia bielych miest širokopásmovým internetom NGA (30Mbit/s) a návrh a zavedenie procesu odpočtu a monitoringu pokrývania týchto bielych miest.

Výzva na predkladnie ponúk (PDF, 246.45 KB)

Archív

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Výzva na predkladanie ponúk kybernetická bezpečnosť (PDF, 411.11 KB)

Koordinačný a implementačný mechanizmus riadenia politiky jednotného digitálneho trhu, vrátane revízie a auditu pozícií ako aj návrhu roadmapy ďalšieho postupu

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 415.13 KB)

Koordinačný a implementačný mechanizmus riadenia politiky jednotného digitálneho trhu, vrátane revízie a auditu pozícií ako aj návrhu roadmapy ďalšieho postupu

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 404.66 KB)

Návrh a realizácia participatívneho procesu určenia národných priorít implementácie Agendy 2030

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 375.21 KB)

Koordinačný a implementačný mechanizmus riadenia politiky jednotného digitálneho trhu, vrátane revízie a auditu pozícií ako aj návrhu roadmapy ďalšieho postupu

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 394.71 KB)

Školenie „Implementácia EŠIF v programovom období 2014-2020“ 13-14.12.2017

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 389.08 KB)
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky – školenie AK EŠIF (XLSX, 14.57 KB)

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti počítačových zručností ukončené certifikátom

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 481.38 KB)

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti projektového riadenia ukončené certifikátom

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 661.62 KB)

Školenie „ Implementácia EŠIF v programovom období 2014-2020“ v dňoch 27.-28.6.2017

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 385.93 KB)
Výzva na prekladanie ponúk školenie EŠIF (DOCX, 25.27 KB)
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (XLSX, 14.98 KB)

Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov:

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 511.54 KB)