Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Metodika pre priorizáciu pri posudzovaní investícií nad 1 milión EUR

Inštitút digitálnych a rozvojových politík – SISIA (HUB) pripravil vo vzájomnej konzultácii s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR, prvú metodiku priorizácie investícií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Metodika určuje postup pri posudzovaní pripravovaných investícii s hodnotou vyššou ako 1 mil. EUR s DPH.  Metodika má prispieť k zvýšeniu efektívnosti vynakladaných zdrojov lepším výberom projektov a lepšou alokáciou kapacít na ich prípravu. Metodika ministerstva zapadá do konceptu „hodnota za peniaze“ a napĺňa ciele programového vyhlásenia vlády.  Pri príprave metodiky boli zohľadnené všetky kompetencie ministerstva a zvolené vhodné nástroje a spôsoby vyhodnocovania pripravovaných investičných zámerov a výdavkov.

Metodika pre priorizáciu investícií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (PDF, 1 3 17 kB)


Priorizované investičné plány projektov investičného charakteru a koncesií najmenej do roku 2028

Inštitút digitálnych a rozvojových politík – SISIA (HUB) pripravil zoznam priorizovaných investícii, ktorý obsahuje investície zoradené podľa kritérií, ktoré boli definované v  metodike priorizácie investícií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Do zoznamu boli zahrnuté všetky pripravované investície a projekty s horizontom realizácie do konca roka 2027, ktoré boli známe v čase prípravy zoznamu priorizovaných investícií . Do priorizácie  investícií boli zaradené aj dotačné schémy, pripravované na MIRRI SR a investície z Plánu obnovy.  Najväčší objem výdavkov má byť hradený zo zdrojov EŠIF, resp. z Plánu obnovy.

Zoznam priorizovaných investícií zlepší plánovanie investícií a umožní lepšie využitie personálnych a finančných kapacít na ich prípravu a realizáciu. Zoznam priorizovaných investícii sa pravidelne aktualizuje raz ročne, tak aby zohľadnil vývoj v príprave projektov, nové skutočnosti a plánované zámery.

Zoznam priorizovaných investícii MIRRI SR s hodnotou nad 1 mil. EU na roky 2024-2028 (DOCX, 256 KB)

Zoznam priorizovaných investícií MIRRI SR s hodnotou nad 1 mil. EUR (2022) (DOCX, 242 KB)

Zoznam priorizovaných investícii MIRRI SR s hodnotou nad 1 mil. EUR (2021) (PDF, 317 kB)