Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Výzvy k zákazkám, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní

Posledná aktualizácia 30. mája 2023, 9:46

Štúdia uskutočniteľnosti zjednotenia priestorov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v Bratislave-Prílohy štúdie uskutočniteľnosti, ktoré nie sú  predmetom zverejnenia pre ich internú povahu boli zaslané na Ministerstvo financií Slovenskej republiky a sú k dispozícii k nahliadnutiu na odbore majetku a služieb Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v sídle na Štefánikovej ulici č. 15.

Štúdia uskutočniteľnosti zjednotenia priestorov MIRRI SR (PDF, 1011.94 KB)
Príloha č. 2-Súčasné náklady na nájom (XLSX, 202.62 KB)
Príloha č. 2a-Súčasné náklady na nájomné priestory (PDF, 464.78 KB)

Zabezpečenie prenájmu priestorov pre zamestnancov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES)- Aktualizované dňa 22.06.2021 (vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúk III; výzva na predkladanie ponúk, Príloha 1)

Vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúk III (PDF, 729.19 KB)
Vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúk II (PDF, 561.01 KB)
Vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúk I (PDF, 578.65 KB)
Výzva na predkladanie ponúk - AKTUÁLNA (PDF, 580.61 KB)
Príloha 1 - Cenová kalkulácia obsahujúca položkovitý rozpočet za služby nájmu - AKTUÁLNA (XLSX, 22.93 KB)
Príloha 2 - Technická časť (XLSX, 18.8 KB)
Príloha 3- Štandard budovy (XLSX, 19.01 KB)
Príloha 4 - Požiadavka na min. počet a veľkosť priestorov (XLSX, 27.94 KB)
Príloha 5 - Požiadavky na iné priestory (XLSX, 17.73 KB)
Príloha 6 - Návrh zmluvných podmienok (PDF, 807.31 KB)

Zabezpečenie prenájmu priestorov pre zamestnancov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES)- Aktualizácia zo dňa 07.06.2021 – Vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúk II

Vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúk II (PDF, 561.01 KB)
Vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúk I (PDF, 578.65 KB)
Výzva na predkladanie ponúk - NEAKTUÁLNA (PDF, 580.05 KB)
Príloha 1 - Cenová kalkulácia obsahujúca položkovitý rozpočet za služby nájmu- NEAKTUÁLNA (XLSX, 19.81 KB)
Príloha 2 - Technická časť (XLSX, 18.8 KB)
Príloha 3- Štandard budovy (XLSX, 19.01 KB)
Príloha 4 - Požiadavka na min. počet a veľkosť priestorov (XLSX, 27.94 KB)
Príloha 5 - Požiadavky na iné priestory (XLSX, 17.73 KB)
Príloha 6 - Návrh zmluvných podmienok (PDF, 807.31 KB)

Zabezpečenie prenájmu priestorov pre zamestnancov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES)- Aktualizovaná dňa 07.06.2021 (viď vyššie Vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúk II)

Vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúk I (PDF, 578.65 KB)
Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 580.05 KB)
Príloha 1 - Cenová kalkulácia obsahujúca položkovitý rozpočet za služby nájmu (XLSX, 19.81 KB)
Príloha 2 - Technická časť (XLSX, 18.8 KB)
Príloha 3- Štandard budovy (XLSX, 19.01 KB)
Príloha 4 - Požiadavka na minimálny počet a veľkosť priestorov (XLSX, 27.94 KB)
Príloha 5 - Požiadavky na iné priestory (XLSX, 17.73 KB)
Príloha 6 - Návrh zmluvných podmienok (PDF, 807.31 KB)

Zabezpečenie prenájmu priestorov pre zamestnancov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – aktualizácia dňa 02.12.2020

Výzva na predkladanie ponúk-aktualizovaná (PDF, 665.41 KB)
Príloha 1 Cenová kalkulácia (XLSX, 11.96 KB)
Príloha 2 Technická časť (XLSX, 11.66 KB)
Príloha 3 Štandard budovy (XLSX, 11.98 KB)
Príloha 4 Skladba nábytku - aktualizovaná (XLSX, 11.54 KB)
Príloha 5 Požiadavky na minimálny počet samostatných kancelárií-aktualizovaná (XLSX, 11.08 KB)