Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Súťažné podklady k nadlimitným a podlimitným zákazkám verejného obstarávania

Nadlimitný dynamický nákupný systém s názvom: Obstaranie dátových balíkov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby (PDF, 487.45 KB)

Nadlimitný dynamický nákupný systém s názvom: Obstarávanie IKT zariadení – Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby (PDF, 490.64 KB)

Nadlimitný dynamický nákupný systém s názvom: „Nákup reklamných predmetov s potlačou“

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby (PDF, 452.04 KB)

Nadlimitná zákazka s predmetom: „Dodanie softvérových licencií pre grafovú databázu Neo4J pre potreby zabezpečenia IS MetaIS.“ .

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby (PDF, 462.25 KB)

Nadlimitná zákazka s predmetom: „Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodanie hygienických potrieb v regionálnych centrách (Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Košice) so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie.“, .

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby (DOCX, 35.85 KB)

Nadlimitná zákazka s predmetom: „E-learning platforma“.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby (PDF, 406.62 KB)

DNS Zabezpečenie tlačiarenských služieb

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby (PDF, 452.96 KB)

Nadlimitná zákazka s predmetom: „Tlač a distribúcia časopisu“.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby (PDF, 483.37 KB)

Nadlimitný dynamický nákupný systém s názvom: „Centrálne obstarávanie licencií IBM alebo ich ekvivalentov a súvisiacich služieb“

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby (PDF, 488.32 KB)

Nadlimitná zákazka „Centrálna rámcová dohoda na zabezpečenie licenčnej podpory licencií SAP, produktov SAP a služieb s nimi súvisiacich“

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby (PDF, 382.84 KB)

Nadlimitná zákazka: „Obstaranie licencií“

Informačná povinnosť prevádzkovateľa a odkaz na súťažné podklady (DOCX, 35.28 KB)

Nadlimitná zákazka „Zabezpečenie právnych a poradenských služieb pre Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritnej osi 7“

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby (PDF, 385.48 KB)

Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre dunajský región

AKTUALIZÁCIA: Súťažné podklady - zabezpečenie konferencií (DOCX, 362.38 KB)
Súťažné podklady - zabezpečenie konferencií (DOCX, 359.04 KB)