Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Životná situácia 1 – Strata a hľadanie zamestnania

Opis životnej situácie

ŽS1 strata zamestnania

Zákaznícka cesta (customer journey) zachytáva sled aktivít a udalostí životnej situácie Strata zamestnania, týkajúcich sa fyzickej osoby. Na začiatku stojí občan pred rozhodnutím ukončiť pracovný pomer, čím sa dostáva do identifikácie prvotných krokov a povinností, ktoré potrebuje splniť pre ukončenie pracovného pomeru, ale aj ihneď po jeho skončení.

V ďalšom kroku má občan možnosť sám sa rozhodnúť, akým spôsobom si bude hľadať nové zamestnanie, prípadne inú zárobkovú činnosť.

Ak sa rozhodne pre hľadanie individuálnou cestou, na výber má niekoľko možností:

  • osloviť súkromné pracovné agentúry,
  • využiť odporúčania známych,
  • prihlásiť sa na vypísané pracovné pozície a podobne.

Ak občan splní potrebné podmienky, môže využiť aj služby orgánov verejnej moci, ktoré mu pomôžu s hľadaním vhodného zamestnania, napríklad v podobe:

  • poskytnutia informačných, odborných poradenských služieb a sprostredkovateľských služieb,
  • získania príspevkov,
  • zvýšenia kvalifikácie.

Životná situácia občana v rámci definovanej zákazníckej cesty končí nájdením vhodného zamestnania, prípadne inej zárobkovej činnosti.

Rozsah životnej situácie

Začiatok Koniec Pre koho?
Životné situácie - začiatok Životné situácie - koniec Životné situácie - pre koho
Skončil mi pracovný pomer, resp. viem, že budem nezamestnaný od konkrétneho dátumu Koniec poberania dávky v nezamestnanosti, resp. vyradenie z evidencie z dôvodu, že som si našiel prácu Občan (FO)  ktorý nemá prácu, neštuduje, nepoberá dôchodok, nemá aktívnu podnikateľskú činnosť a má nad 18 rokov

Customer journey (zákaznícka cesta)

Rozsah zákazníckej cesty – súčasný stav

Zákaznícka cesta používateľa pri riešení životnej situácie (JPG, 238 kB)

 

Rozsah zákazníckej cesty – budúci stav

Prieskumy

Report z interview Strata a hľadanie zamestnania – ŽS1 Strata a hľadanie zamestnania (PDF, 648 kB)

Výsledná správa Dotazníkový prieskum spokojnosti ŽS1 Strata a hľadanie zamestnania (PDF, 644 kB)

Dokumenty a výstupy

Investičný plán Životná situácia č. 1 názov: Strata zamestnania (PDF, 1.11 MB)

Mockup: Strata a hľadanie zamestnania (PDF, 1.39 MB)

Prílohy k Investičnému plánu (ZIP, 2.6 MB)

Nové: Implementačný plán ŽS1 Strata zamestnania (XLS, 44 kB)

Nové: Prototyp ŽS1 Strata zamestnania (TU)

 

Implementačný plán ŽS1 Strata a hľadanie zamestnania