Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Medzilaborce

Okres Medzilaborce bol s platnosťou od 20. októbra 2017 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Medzilaborce pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 23. októbra 2023. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2023 – 2027.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktorých cieľom je odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu Medzilaborce prostredníctvom realizácie projektov predovšetkým generujúcich udržateľné pracovné miesta pre UoZ, a tým znižujúcich podiel disponibilných UoZ na obyvateľstvo v produktívnom veku:

Aktivita A: Zamestnanosť – podpora vytvárania udržateľných pracovných miest

Aktivita B: Tvorba komplexnej ponuky v cestovnom ruchu

Aktivita C: Rozvoj verejnej správy v území NRO

 

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu - platný od 8.2.2024 (PDF, 346.64 KB)
Plán rozvoja okresu Medzilaborce - platný od 23.10.2023 (PDF, 2.35 MB)
Archív
Kontaktná osoba pre okres
Ing. Ivana Hačkuličová
E-mail: ivana.hackulicova@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 81352
Mob.: +421 948 134 590