Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

2022

Výzva na rok 2022 – Podpora území udržateľného mestského rozvoja (cesty NRO)

Výzva na rok 2022 – Podpora území udržateľného mestského rozvoja (PDF, 486 kB)

Oznámenie o navýšení alokácie výzvy (PDF, 416 kB)

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnená aktivita: zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb

Oprávnené subjekty: obce, ktoré majú status mesta a sídlo v najmenej rozvinutom okrese:

  • Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov

Alokácia: 2 979 057 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 9. 12. 2022

Vyhodnotenie:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja:


Výzva na rok 2022 – Predchádzanie sociálneho vylúčenia (MVO)

Výzva na predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít (PDF, 758 kB)

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie k výzve

 Oprávnené aktivity:

  • Predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít.
  • Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky.

Oprávnené subjekty:

  • občianske združenie
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

Alokácia:   1 110 178 eur

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 08. 08. 2022

Vyhodnotenie:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja