Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Metodika tvorby a implementácie PHRS

Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020

Metodika tvorby PHRSR upravuje proces prípravy a obsah strategických dokumentov PHRSR obcí, skupín obcí a VÚC ako nezáväzný, ale odporúčaný materiál. Je vhodné metodiku rešpektovať v záujme vypracovania porovnateľných komplexných strategických dokumentov PHRSR s ohľadom na plnenie dlhodobých cieľov SR a tiež kvôli súladu pripravovaných strategických materiálov s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017.  Vypracovanie a schválenie PHRSR je jednou z podmienok na predloženie žiadosti vyššieho územného celku alebo obce alebo skupiny obcí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Metodika tvorby programov PHRSR 2020 (verzia: 1.0.4) (.PDF, 2,72 MB)

Príloha 1 – Vstupná správa pre spracovanie/aktualizáciu strategického dokumentu PHRSR (.DOC, 25 kB)

Príloha 2 – Šablóna pre metodiku (.DOC, 52 kB)

Príloha 3 – Ukazovatele (.DOC, 30 kB)

Príloha 4, verzia 2.0 – Metodický rámec pre prípravu IUS a IUI (.PDF, 2,34 MB)

Príloha 5 – Integrované územné investície (.DOC, 27 kB)

Príloha 6 – Smart udržateľný rozvoj (.DOC, 368 kB)

Príloha 7 – Bezpečnosť ako integrálna súčasť PHRSR (.DOC, 32 kB)

Príloha 8 – Problematika energetiky v PHRSR (.DOC, 26 kB)