Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Publicita

Prijímateľ je povinný pri informovaní médií o podporenom projekte a pri podujatiach konaných v súvislosti s týmto podporeným projektom, alebo pri propagácii podporeného projektu uviesť, že bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, a to uvedením nasledovného textu: „Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“ a loga Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Rovnakým spôsobom prijímateľ označí aj výstupy podporeného projektu.

Logo MIRRI farebné. (slovenská verzia) (PNG, 58.22 KB)
Logo MIRRI biele (slovenská verzia) (PNG, 79.43 KB)
Logo MIRRI farebné eng (anglická verzia) (PNG, 57.85 KB)
Logo MIRRI biele eng (anglická verzia) (PNG, 68.16 KB)