Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

2021

Výzva na rok 2021 – Multifunkčné športové haly v SR

Výzva na rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly – aktualizácia webového odkazu

Prílohy k výzve:

Všeobecné info k výzve

Oprávnená aktivitarozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly
Alokácia12 mil. eur
Spolufinancovanie10 %
Oprávnené subjektyobce a mestá v SR
Termín na podanie žiadosti30.06.2022

 

Vyhodnotenie:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja:

Udržateľnosť:


Výzva na rok 2021 – Materské školy v Bratislavskom kraji

Výzva na budovanie nových alebo zvyšovanie existujúcich kapacít materských škôl v Bratislavskom kraji (PDF, 721 kB)

Prílohy k výzve:

Vyhodnotenie:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja:


Výzva na rok 2021 – pre najmenej rozvinuté okresy (NRO)

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 818 kB)

Výzva v znení dodatku č. 1 (PDF, 817kB)

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – zmena sídla poskytovateľa (platné od 1. 8. 2022)

Prílohy k výzve:

Vyhodnotenie pre:

Zoznam podporených projektov (PDF, 1 251 kB)

Zoznam projektov v zásobníku (PDF, 757 kB)

Zoznam nepodporených projektov (PDF, 874 kB)

Aktivitu č. 1

Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu

Zoznam žiadostí odporúčaných na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

Aktivitu č. 2

Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu

Zoznam žiadostí odporúčaných na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

Aktivitu č. 3

Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu

Žiadna žiadosť nebola odporúčaná na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

Aktivitu č. 4

Žiadna žiadosť nebola odporúčaná na formálnu kontrolu

Žiadna žiadosť nebola odporúčaná na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja

Záverečná správa o realizácii podporeného projektu(.DOCX, 25,8 kB)

Finančné vyúčtovanie(.XLSX, 29,2 kB)

Informácia o vrátení nepoužitej časti dotácie a odvedení výnosov(.DOCX, 16,5 kB)

Vyúčtovanie dotácie k verejnému obstarávaniu(.DOCX, 19,9 kB)


Výzva na rok 2021

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 808 kB)

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – zmena sídla poskytovateľa (platné od 1. 8. 2022)

Prílohy k výzve:

Vyhodnotenie:


Výzva na rok 2021 – navýšenie finančnej alokácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja – konsolidované znenie (PDF, 817 kB)

Dodatok č. 1 k výzve č. 8270/2021/OSMRR (PDF, 424 kB)

 

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2021