Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

2023

Výzva č. 3/2023/SRR – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež 

Výzva č. 3/2023/SRR – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež

Aktualizácia č.1

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnená aktivita: podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky

Oprávnené subjekty:

 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

Alokácia: 2 500 000 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 15.06.2023 (vrátane)

Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky

Vyhodnotenie:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja


 

Výzva č. 2/2023/SRR – Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity

Výzva č. 2/2023/SRR v znení Zmeny č. 1 – Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnené aktivity:

 • podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky
 • rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne

Oprávnené subjekty:

 • obce a mestá v Slovenskej republike
 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Alokácia: 9 028 925 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 30.06.2023 (vrátane)

Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky

Zmena č. 1 Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja s kódom 2/2023/SRR

Vyhodnotenie:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja


 

Výzva č. 1/2023/SRR – Predchádzanie sociálneho vylúčenia 

Výzva č. 1/2023/SRR – Predchádzanie sociálneho vylúčenia

Aktualizácia č.1

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnená aktivita

 • podpora aktivít na predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov
 • podpora rovnosti príležitostí na trhu práce
 • podpora znevýhodnených komunít

Oprávnené subjekty:

 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

Oprávnené územie realizácie projektu: Bratislavský a Košický kraj

Alokácia: 1 610 178 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 29.05.2023 (vrátane)

Vyhodnotenie:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja