Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Odbor podpory regionálneho rozvoja

Odbor podpory regionálneho rozvoja sa podieľa na procese poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly úradu na projekty subjektom územnej spolupráce podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja. Plní úlohy a zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, a to najmä:

  • vyhodnocuje plnenie akčných plánov,
  • oznamuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny ukončenie plnenia akčného plánu,
  • spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými a miestnymi orgánmi štátnej správy pri vykonávaní úloh vyplývajúcich zo zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a vládou schválených akčných plánov,
  • podieľa sa na procese poskytovania regionálneho príspevku v súlade s vládou schválenými akčnými plánmi a ročnými prioritami okresu,
  • podporuje a koordinuje činnosť okresných rozvojových centier,
  • spolupracuje s okresnými úradmi najmenej rozvinutých okresov pri monitorovaní, koordinácii a vyhodnocovaní plnenia akčných plánov.
Schéma minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (PDF, 1.54 MB)
Schéma minimálnej pomoci na podporu lokálnej zamestnanosti II. (PDF, 845.89 KB)