Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vyhodnotenie pripomienok k Národnej konzultácií k eurofondom 2021-2027

Po Národnej konzultácii k eurofondom 2021-207 sme obdržali celkovo 255 pripomienok, ktoré sme následne konzultovali s vecne príslušnými rezortmi a expertmi SAV, s ktorými spolupracujeme na príprave Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027.

Relevantné pripomienky boli zohľadnené v rámci aktualizácie textu Návrhu priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021-2027.

Návrh priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021-207 (.PDF, 484 kB)

Pripomienky k jednotlivým prioritným cieľom

Cieľ politiky 1 (.PDF, 392 kB)

Cieľ politiky 2 (.PDF, 460 kB)

Cieľ politiky 3 (.PDF, 286 kB)

Cieľ politiky 4 (.PDF, 412 kB)

Cieľ politiky 5 (.PDF, 322 kB)

Iné pripomienky (. PDF, 137)